Sök
Lyssna
/
Nyhetsbild

Föreläsning: Hemträdgården och dess mästarinnor

Välkommen till en föreläsning om landsbygdens små trädgårdar och kvinnors möjlighet till trädgårdsutbildning mellan åren 1700–1930.

I första delen av det här föredraget berättar trädgårdshistoriker Boel Nordgren om landsbygdens mindre trädgårdar under perioden 1700–1930. Exempel ges på hur dessa varit utformade och placerade samt hur innehållet förändrats under tidsperioden. Fokus ligger på södra Sverige. Föredragets andra del handlar om de som ofta hade huvudansvaret för hemträdgårdarna, nämligen kvinnorna. Under 1800-talets andra hälft kom trädgårdsskötsel allt oftare att förordas som ett lämpligt arbetsområde för yrkesarbetande kvinnor och så småningom, efter många års kamp, öppnades trädgårdsutbildningar även för kvinnor. Denna kamp berättar Boel Nordgren om, liksom om möjligheter och svårigheter som mötte de första kvinnorna inom branschen. Hon pratar även om den otydliga gränsen mellan trädgårdsodling som yrkesarbete respektive privat sysselsättning för kvinnor.

Senaste nytt

Kalender