Sök
Lyssna
/
Hantverkslaboratoriet på YouTube

Föreläsning med Tina Westerlund 24 okt

Bevara äldre sorters växter – förökningsarbete är en del av vårt kulturarv

Att kunna berätta en historia genom växter anses särskilt betydelsefullt i vissa besöksträdgårdar som pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla. Men det är inte bara växterna som är viktiga att bevara, det är också kunskapen om hur de kan skötas och förökas. I sitt arbete på Institutionen för kulturvård undersöker Tina Westerlund möjligheterna att dokumentera och utbyta erfarenheter i skötselarbetet trädgårdsmästare emellan. Hennes avhandling Trädgårdsmästarens förökningsmetoder: dokumentation av hantverkskunskap blev färdig i juni i år.

Med utgångspunkt i exempel från arbetet med att bevara och utveckla blomsterplanteringar på bland annat Selma Lagerlöfs Mårbacka och Gunnebo Slott kommer Tina berätta om de frågor och problem som trädgårdsmästarna ställs inför. Hon kommer också att ta upp några av de förökningsmetoder som går att använda för att bevara äldre sorters växter.

Tid:kl.18-20 i aulan på trädgårdens skola

Biljettpris: 60 kr inkl moms, köps på Karströms bokhandel eller betalas via swish.

Senaste nytt

Kalender