Sök
Nyhetsbild

Maria har ordet!

Då var det jul igen!

2023 har varit ett händelserikt år som inleddes med positivt besked om två nya utbildningar. Vi stärker vårt utbud inom hantverksområdet med ”Förädlingsodlare”. Och vi kastar oss in på ny oprövad mark med ”Produktionstekniker för framtidens automatiserade industri”. Två ytterligheter beträffande områden, men båda vilar i samma gemensamma utgångspunkt om att bidra till en hållbar omställning, oavsett om det gäller odling med mat- och förädlingsframställning eller industriell förnyelse.

Så här i slutet av året är det lätt att hemfalla till återblickar och reflektioner, vilket inte är fel. Plötsligt slås jag av ordet ”mångfald” och kan inte annat än konstatera att Dacapo Mariestad verkligen har mångfald i sitt utbildningsutbud. Jag lockas av att börja lista. Vi har Kulturmålare – traditionellt byggnadsmåleri, Fönsterhantverkare – traditionella hantverkstekniker och Tandsköterska. Genom andra erbjuder vi Gundlärare i förskola, skola åk 1-3 och fritidshem.

Vi fortbildar inom: Våtmarker, Trädens nytta i staden, Att återskapa natur och Förvaltning av kulturhistoriska trädgårdar.

Vi håller på agendan hållbar samhällsplanering med det numera etablerade seminariet Rurban Planning Talks. Nästa år ser vi fram emot seminariet 3-30-300 samt fortbildningar inom Förvaltning och renovering av kulturhistoriskt värdefulla fönster och Industriell symbios. Vem som helst kan ju förstå att det finns mycket att arbeta vidare med och att se fram emot inför 2024.

Men här och nu vill vi passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Senaste nytt

Kalender