Sök
Lyssna
/
Hantverkslaboratoriet på YouTube

Sök senast 15 maj till Kulturmålare- traditionellt byggnadsmåleri!

En utbildning för målare som bevarar byggnaderna i kulturarvet!

Kulturmålare- Traditonellt byggnadsmåleri är en utbildning som fokuserar på användandet av traditionella färgtyper och måleritekniker.

Idag är efterfrågan på antikvariskt kunniga målare stort och för att möta denna efterfrågan på kompetens startar vi nu en utbildning som drar igång hösten 2017.

En missuppfattning från 1980-talet när det gäller måleri är att antikvariskt måleri är synonymt med dekorationsmåleri,
när det i själva verket är en stor materialkunskap om traditionella material och dess användning som efterfrågas. En målare skall behärska ett stort antal bindemedel och underlag samt hur de förekommer i målerihistorien för att kunna bedöma enskilda fastigheter rätt.

1-årig YH-utbildning 200 poäng

Arkitektur och bebyggelsehistoria 25 poäng
Emulsionsfärger 20 poäng
Examensarbete 15 poäng
Färglära 10 poäng
Färgundersökning och dokumentation 10 poäng
Kalkfärg och silikatfärg 25 poäng
Limfärg med papp- och vävspänning 25 poäng
Linoljefärg interiört och exteriört måleri inkl slamfärg 50 poäng
Oljeförgyllning och korrosion 20 poäng

Kompetenskrav 1. Kunna restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ett varsamt sätt
Kompetenskrav 2. Kunna utföra restaureringen med traditionella färgtyper samt måleritekniker
Kompetenskrav 3. Kunna föreslå och resonera med andra yrkesgrupper om tillvägagångssätt och lösningar
Kompetenskrav 4. Kunna dokumentera sitt eget arbete samt intressanta observationer under arbetets gång
Kompetenskrav 5. Kunna kostnadsberäkna och lämna offerter på ovan beskrivna uppdrag
Kompetenskrav 6. Kunna utföra ovan beskrivna arbeten på ett arbetsmiljö- och miljösäkert sätt

DACAPO
HL
yh

Senaste nytt

Kalender