Sök
En av Sveriges äldsta ekar mot en blå himmel

Värde och skötsel av skyddsvärda träd

Arbetar du med förvaltning av träd på ett eller annat sätt? Vi erbjuder en kompetenshöjande kurs med syfte att öka kunskapen om trädens roll i ekosystemet. Målet är att kursen ska leda till underbyggda beslut vad gäller inventeringar och skötselplaner av skyddsvärda träd utifrån ett kulturhistoriskt och biologiskt perspektiv.

Kursinformation

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper inom trädfysiologi och artlännedom. Du kan exempelvis vara parkförvaltare, beslutsfattare på planavdelningen eller plan- och landskapsarkitekter. Vi välkomnar även bostadsrättsföreningar, trädgårdsföretag och arborister.

Kursens syfte är att öka kunskapen om trädens roll i vårt ekosystem samt sprida kunskap om hur dessa träd ska inventeras och skötas. Kursen skall leda till underbyggda beslut vad gäller inventeringar och skötselplaner av skyddsvärda träd utifrån både ett kulturhistoriskt och ett biologiskt perspektiv. Kursen berör även lagstiftning som gäller för skyddsvärda träd.

Senaste nytt

Kalender