Sök
Lyssna
/
Frida Sewén

Vad hände efter studierna?

Frida Sewén studerade 2010-2013 Bygghantverksprogrammet med träinriktning, Göteborgs Universitet

Frågestund

1. Vad arbetar du med idag?

-Jag jobbar på ett byggkonsultföretag, VBK, med att göra konditionsbesiktningar och åtgärdsförslag, projektering för underhållsentreprenader och byggledning.

2. Vad har du haft mest nytta av från utbildningen i ditt nuvarande jobb?

- De kurser i utbildningen som ligger närmast mina nuvarande arbetsuppgifter är byggnadsundersökningskurserna och Byggproduktion och kalkyl, med entreprenadjuridik och kostnadsuppskattningar bland annat. Men jag tycker också att det kulturhistoriska perspektivet vi får med oss är av stort värde, tillsammans med erfarenheten av det praktiska utförandet, trots, eller på grund av, att det är ett mer teoretiskt jobb jag gör nu. Det tillför fler dimensioner och jag tycker att det är till nytta i kontakten med hantverkare, antikvarier och beställare.

3. Vad tyckte du var det bästa med att studera i Mariestad?

- Hela sammanhanget tyckte jag var väldigt kul och härligt! Jag gillade att Mariestad inte är så stort, inte för mycket som distraherar och goda förutsättningar att verkligen gå in både för utbildningen, det sociala och de möjligheter som skolans lokaler och sammanhang gav.

4. Vad gjorde du för examensarbete?

-Mitt examensarbete hette "Konditionsbesiktning av fönster - systematisering, effektivisering och dokumentation med hjälp av checklistor". Det har mynnat ut i en besiktnings-app som vi precis har sjösatt på VBK.

5. Har du några tips till nuvarande och blivande studenter?

-Det finns fantastiska möjligheter att förkovra sig på utbildningen, nyttja det!


Andra studentRöster