Sök

Rurban Planning Talks

Rurban Planning Talks är en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av både landsbygder och städer och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.

Rurban Planning Talks 2023 – Den industriella ”omställningen” och det rurbana mellanrummet

 • Datum: 23-24 November
 • Plats: Dacapo Mariestad
 • Kostnad: 1650 kronor
 • Sista anmälningsdag 16 nov

Rurban Planning Talks 2023 diskuterar möjligheter, utmaningar och konflikter med den industriella utvecklingen och samhällets nya intresse för ”periferin” som en front för exploatering. I linje med tidigare teman för Rurban Planning Talks är målsättningen att synliggöra hur olika geografiska sammanhang i gränssnittet mellan landsbygd och stad gemensamt kan stärka förutsättningar för en inkluderande, rättvis och hållbar samhällsutveckling.

Den industriella omställning som pågår i Sverige och som de senaste åren fått väldigt konkreta effekter på många kommuner i Sverige vänder på flera sätt ut och in på diskussionen om hållbar utveckling av samhället. Efter att under flera decennier präglats av en övergripande idé om koncentration och centralisering till Sveriges storstadsregioner befinner sig nu många mindre kommuner i vad som kan beskrivas som ”en positiv kris”. Storskaliga industrietableringar och en förnyad politisk diskussion om självförsörjningsgrad, råvaruproduktion och energiförsörjning skapar intresse för landsbygden där resurserna för en fossilfri ekonomi och ytorna för nya etableringar och energiproduktion finns.

Etableringarna väcker stora förhoppningar på en ny utvecklingskurva men också centrala frågor kring resursfördelning, behov av offentliga investeringar för privata intressen, sårbarhet, markanvändning, osäkerhet inför geopolitiska skiften och skalförändringar. Möjligheten att planera för den industriella omställningen ställer krav på samordning mellan olika planeringsnivåer, men kommer också leda till förändrade roller, mandat och handlingsutrymme.

Rurban Planning Talks 2023 vill mot denna bakgrund diskutera konsekvenserna av det industriella intresse som nu sker och om och hur det förändrar relationer och konflikter mellan olika landskap och centraliteter. Det rurbana mellanrummet mellan föreställningar om den hållbara staden och den hållbara landsbygden ligger här öppet för exploatering när kommuner konkurrerar om investeringar och tillväxt.

För att öppna samtalet, ställa nya frågor och väcka nya perspektiv på den industriella omvandlingens konsekvenser för samhällsplanering har vi bjudit in forskare och praktiker som problematiserar och tänjer på gränserna.

Program

Torsdag, 23 november

 • 13.00-13.45 Välkommen och inledning
 • 13.45–14.45 Talk 1: De transformativa (mega)projekten. Lukas Smas, Caroline Dahl, Dick Magnusson
 • 14.45–15.15 Kaffe/The
 • 15.15–16.15 Talk 2: Den gröna omställningens konsekvenser. Andreas Öjehag, Moa Hedström, Madeleine Eriksson
 • 16.15–16.45 Kaffe/The
 • 16.45–17.30 Talk 3: Planering för delaktighet i den industriella omställningen
 • Helena Bjarnegård, Veronica Hejdelind, Malin Rönnblom, Heiko Droste, Magnus Fredricson,
 • 18.00 Mingel
 • 19:00 Middag

Fredag, 24 november

 • 08.30–09.00 Kaffe/The
 • 09.00–10.15 Parallella seminarier (omgång 1). Lukas Smas, 2. Caroline Dahl, 3. Dick Magnusson, 4. Andreas Öjehag, 5. Moa Hedström, Madeleine Eriksson,
 • 10.15–10.45 Kaffe/The
 • 10.45–12.00 Parallella seminarier (omgång 2)
 • 12.00–13.30 Lunch
 • 13.30–15.00 Talk 3: En rättvis omställning?
 • Nils Björling, Lukas Smas, Caroline Dahl, Dick Magnusson, Andreas Öjehag, Moa Hedström, Madeleine Eriksson
 • 15.00 Kaffe/The (Slut)

Medverkande

Forskare och experter som medverkar är bland annat, Caroline Dahl, SLU, Andreas Öjehag, Karlstad Universitet, Lukas Smas, Stockholms universitet, Moa Hedström och Madelene Eriksson, Umeå Universitet, Dick Magnusson, Linköpingsuniversitet. Moderator är Po Tidholm.

Relaterad information

ARRANGÖRER

Dacapo Mariestad
Chalmers logga
Svart/vit logotyp för stads- och kommunhistoriska institutet
Mariestads kommun

KONTAKT

Nils Björling

Institutionen för arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska
högskola

nils.bjorling@chalmers.se