Sök
Lyssna
/

Biosfärkontoret

Den 2 juni 2010 blev Vänerskärgården med Kinnekulle utnämnt till ett Biosfärområde av UNESCO. Biosfärområdet omfattar de tre kommunerna, Mariestad, Götene och Lidköping.  

Historia

Arbetet med ansökan till Biosfärområde påbörjades under hösten 2004. En förstudie arbetades fram om möjligheterna att bilda ett biosfärområde i trakten längs Vänerns sydöstra strandlinje. Områdets höga natur- och kulturvärden samt det lokala engagemanget låg till grund för detta arbete. Förstudien föll väl ut och området blev godkänt som biosfärkandidat av Svenska MAB-kommittén den 1 juli 2006. Detta innebar att arbetet med ansökan till Unesco inleddes. Slutligen år 2010 blev det godkänt och är idag ett av världens 631 biosfärområden (juni 2014).

​Hållbar utveckling

Biosfärområdet drivs som en ideell förening och arbetar med olika frågor och projekt som berör hållbar utveckling.  Ett biosfärområde har tre huvudsyften: Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap samt stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. På det lokala planet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt i området och i samverkan med berörda parter. Biosfärkontoret stöttar och inspirerar aktörer i området till att arbeta mot en hållbar utveckling. De möjliggör nya samarbeten som gynnar en hållbar utveckling samt projektleder samarbetsinitiativ med syfte att stärka området.

SnabbfaktaLogotyp

INFORMATION

Här hittar du mer information om Biosfärkontoret, deras pågående aktiviteter och kontaktuppgifter.