Sök

Chalmers

Samarbetet mellan Mariestads kommun och Chalmers påbörjades 2009 genom doktorandprojektet Urbana Nyckelprojekt, dvs. specifika åtgärder som kan öppna, låsa eller förändra riktning på en stadsomvandlingsprocess. Samarbetet har inneburit aktivt deltagande i det konkreta planeringsarbetet med FÖP- Mariestad i alla dess skeden. På så sätt har förutsättningar för praktiknära forskning skapats som resulterat i Licentiatsavhandlingen Urbana Nyckelprojekt, planeringsverktyg för sköra stadslandskap (publicerad september 2014).

Urbana Nyckelprojekt

Arbetet med Urbana Nyckelprojekt undersöker hur befintliga förutsättningar kan förädlas och kombineras på nya sätt för att hantera inlåsningar i sköra stadslandskap, dvs. lokala situationer som inte har resurser eller beslutsmandat att lokalt hantera konsekvenserna av regionala och globala omställningar. Detta arbete behöver ske som en kombination av planering och genomförande då inlåsningarna öppnas genom konkreta förändringar. Målet med arbetet är att utveckla teori- och metod kring Urbana Nyckelprojekt genom att delta i genomförandet av FÖP-Mariestad. Med utgångspunkt i det övergripande kartläggningsarbetet som genomfördes 2009-2013 med FÖP-Mariestad utveckla kunskap om att samordna planering och genomförande. För att stegvis konkret genomföra Urbana Nyckelprojekt i Mariestad.

Samarbete

Samarbetet mellan Mariestad och Chalmers om FÖPens genomförande pågår fram till hösten 2016. Samtidigt har Chalmers och Mariestad undertecknat en avsiktsförklaring som syftar till ett långsiktigt samarbete kring forskning på hållbar utveckling för mindre  kommuner i Sverige.

SnabbfaktaChalmers, logotyo

KONTAKT

Doktorand, Arkitekt
Nils Björling