Sök
Lyssna
/

Framtidens parker och trädgårdar 18 oktober 2018
– hur utvecklar vi det gröna kulturarvet?

Nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG), Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet bjuder in till konferens under Europeiska Kulturarvsåret 2018.

Med det Europeiska kulturarvsåret 2018 som utgångspunkt vill arrangörerna samla beslutsfattare, myndigheter, utbildningsväsendet och branschföreträdare. Tillsammans vill vi lyfta frågor om framtidens parker och trädgårdar och deras
roll i samhällsutvecklingen och för den gröna besöksnäringen.

Konferensen ska öka kunskapen om det gröna kulturarvet som en nationell angelägenhet samt utöka och skapa nya kontaktytor.

Välkommen!

Snabbfakta

Kontakt

Jeanette Blom, trädgårdskoordinator
jeanette.blom@conservation.gu.se
0736-22 17 59

Loggor

inbjudan/program

Inbjudan och program till konferensen når du via länken nedan

ANMÄLAN

Anmäl dig via länken nedan.