Sök
Lyssna
/

Trädgårdens skola

Trädgårdens skola är en plats med hundraåriga anor som under denna tid har hyst alltifrån kronobränneri till lasarett och skola.

Ett träd som växer på fasaden av Trädgårdens skola

Foto: Nils Axelsson/Skaraborgsbild

Från kronobränneri till skola

Huset byggdes år 1776 som Mariestads kronobränneri och var med sina 24 pannor det näst största bränneriet i Sverige. Totalt producerades ca 600 000 liter brännvin årligen. Dock försämrades marknaden 1779 och år 1792 lades bränneriet slutligen ner. Sedermera kom byggnaden att användas till bostad och garveri tills år 1838 då man inrättade ett nytt lasarett. Lasarettet bedrevs i dessa byggnader fram till 1879 och därefter blev byggnaden återigen bostad. Slutligen år 1892 kom Mariestads stad att köpa in den gamla lasarettstomten för 18 000 kr och därefter användes byggnaden att som skola. Utvecklingen har gått från folkskola till grundskola och kom att vara kommunal vuxenskola under perioden 1987-2006. Från och med hösten 2007 huserar byggnaden utbildningar från både universitet och högskolor.