Sök

Rurban Planning Talks

Rurban Planning Talks är en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av både landsbygder och städer och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.

Se föredragen från 2021 i efterhand

Talk 1, 2021

Lokal strategisk kapacitet att långsiktigt utveckla den gestaltade livsmiljön Vera Telemo & Ylva Frid, Not Quite Anne Tietjen, Köpenhamns universitet .

Talk 2, 2021

Ekosystem- och infrastrukturtjänster – samhällskontrakt mellan land och stad Magnus Ljung & Lars Johansson, SLU Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector.

Talk 3, 2021

Kommunen som arena för den första samhällsnivån Sverker Lindblad, Regeringskansliet Ulla Herlitz, Hela Sverige ska leva.

Relaterad information

ARRANGÖRER

Dacapo Mariestad
Chalmers logga
Mariestads kommun
Svart/vit logotyp för stads- och kommunhistoriska institutet

KONTAKT

Nils Björling

Institutionen för arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska
högskola

nils.bjorling@chalmers.se