Sök
Lyssna
/

Landskapsobservatorium Västra Götaland

Välkommen till uppstartsseminarium inför bildandet av Landskapsobservatorium Västra Götaland!

Urban planning liten 1
Urban planning liten 2

Residenset i Mariestad den 19 april

I Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 beskrivs
insatser som ska genomföras eller påbörjas under perioden. Att bilda ett
landskapsobservatorium med förebilder från Europa är en sådan insats. Med
landskapsobservatorium avses kortfattat en mötesplats för medborgarinflytande
och samverkan utifrån en helhetssyn på landskapet.

Mariestads kommun/Dacapo, Västarvet och Göteborgs
universitet har fått uppdrag att driva frågan om bildandet av ett
landskapsobservatorium.

För att stärka arbetsprocessen kring en förstudie kommer
ett internationellt seminarium att arrangeras i syfte att formulera
innehåll och inriktning för ett Landskapsobservatorium Västra Götaland. Till
seminariet är tre internationella representanter inbjudna för att bidra med en
europeisk utblick kring frågan. Se program.

 

Med vänlig hälsning

Maria Henriksson - Dacapo Mariestad
Anders Nilsson  -Västarvet 
Bosse Lagerqvist - Göteborgs universitet

 

Länk till program och anmälan hittar du längre ner.

O.S.A senast 16 april


Stenbro

Snabbfakta