Sök
Lyssna
/

Kalender och nyheter

Filtrera kalender eller nyheter med knapparna nedan

 • Gestaltande bild för att förklara konceptet med digitala verktyg. En mobiltelefon scannar två konstverk som egentligen står i Holland men som kan visas på plats i Mariestad.

  Digitala verktyg för kulturaktörer

  Arbetar du med att tillgängliggöra och sprida kultur eller kulturarv? Genom medier och digitala tekniker kan vi tillgängliggöra kultur, förstärka upplevelser och skapa mervärd...
 • Nyhetsbild

  Förvaltning och utveckling av äldre park- och trädgårdsmiljöer

  Arbetar du med kulturhistoriskt värdefulla parker eller trädgårdar? Kursen kommer att ta upp hur man inventerar och värderar befintligt, äldre växtmaterial som är betydelseful...
 • En av Sveriges äldsta ekar mot en blå himmel

  Värde och skötsel av skyddsvärda träd

  Arbetar du med förvaltning av träd på ett eller annat sätt? Vi erbjuder en kompetenshöjande kurs med syfte att öka kunskapen om trädens roll i ekosystemet. Målet är att kursen...
 • Nyhetsbild

  Spinna ullgarn med slända

  Vill du lära dig den om den uråldriga och meditativa metoden att spinna garn med slända? Då är du välkommen till vår kortkurs!