Sök
Lyssna
/

Medverkande

Svart/vit porträttbild på Anne Tietjen med hustak i bakgrunden

Anne Tietjen är arkitekt och universitetslektor i landskapsarkitektur och stadsbyggnad vid institutionen för landskapsarkitektur och planering på Köpenhamns Universitet. Anne har lång erfarenhet av att arbeta med arkitektur, landskapsprojekt och lokal utveckling i en nordisk kontext. Fokus för pågående forskning är att utveckla metod och teori för vad arkitektur gör med särskilt fokus på strategisk planering och städernas och landsbygdernas nya offentliga rum.


Svart/vita porträttbilder i närbild på Vera Telemo och Ylva Frid

Den nya bruksorten – Vera Telemo och Ylva Frid: Vera Telemo är miljövetare som för tillfället jobbar med hållbar mobilitet i landsbygder på Fyrbodals kommunalförbund. Ylva Frid arbetar som arkitekt med särskilt fokus på hållbar ombyggnad. Tillsammans arbetar de med omvandlingen av Fengersfors bruk i Åmåls kommun och initiativet Den nya bruksorten.

 

Svart/vita porträttbilder på Magnus Ljung och Lars Johansson. Magnus ä en är ett foto framifrån och Lars ses från sidan framför ett vattendrag.

Magnus Ljung är verksamhetsledare för nationellt kompetenscentrum för rådgivning, SLU RådNu. Magnus arbetar med landsbygdens roll i en biobaserad samhällsekonomi, med särskilt fokus på vad som krävs för en hållbar mark- och vattenanvändning. Lars Johansson är landsbygdsrådgivare på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning och fältassistent vid SLU RådNu. Lars jobbar med att utveckla metoder för att underlätta dialog och planering av hållbar mark- och vattenanvändning inom jord- och skogsbruk.

Svart/vit porträttbild på Lena Smidfelt Rosqvist med suddig inomhusbakgrund.

Lena Smidfelt Rosqvist är expert på hållbara transportsystem och har medverkat i forskning och uppdrag kring transportsystem, miljöpåverkan och utvärderingsmetoder sedan början av 1990-talet. Lena har specialkompetens om jämställdhetsaspekter på transportsystem och har de senaste åren även inkluderat rättviseperspektiv avseende stad/land.

 

Svart/vit porträttbild på Sverker Lindblad framför en vägg.

Sverker Lindblad är ämnesråd vid Näringsdepartementet och har lång erfarenhet av regional analys och utveckling. Han har medverkat i två Långtidsutredningar och analyserat urbaniseringens och demografins effekter på kommunernas och regionernas utveckling. Under de senaste tre åren har han varit huvudsekreterare i Kommunutredningen som lagt
förslag på kapacitetsförstärkande åtgärder i kommunerna

 

Svart/vit porträttbild av Ulla Herlitz och Hans Arén. De står nära varandra framför en lövbuske.

Ulla Herlitz och Hans Arén: Ulla Herlitz är kulturgeograf med inriktning på regional och lokal utveckling. Hans Arén är arkitekt och oavlönad docent med intresse för periferins samhällen och potential. Gemensamt har de skrivit idéboken Den första samhällsnivån som utifrån ekonomi och planering beskriver en modell för nya demokratiska sätt att samarbeta.

 

Svart/vit porträttbild på Lars Mogensen framför en vågig plåtvägg.

Moderator: Lars Mogensen är frilansjournalist och arbetar bl a som programledare för Filosofiska rummet i P1. (Lars bor på Österlen i Skåne. Det blir en del jobb på tåg. Köpenhamn finns på andra sidan bron och från Malmö det är snabbare att ta sig till Hamburg än till Sveriges huvudstad. Stad och land hänger ihop.)

 

 

Snabbfakta

Kontakt

Dacapo

Studie- och karriärvägledare 
Förnamn Efternamn

Fakta

fakta ett: faktatext ett

fakta två: faktatext två

fakta tre: faktatext tre

Ansök

Lecto corio quatis dit fugiatum de volorioresti coria voluptatis dolorat quam endipsam, core quam ea cus es nonsequod qui di aperita