Sök
Lyssna
/

Chrysalis- en plats för metamorfos

Ulrika Jansson, 2020

Om skulpturen

Chrysalis är en skulptur eller en byggnad, en varelse, ett bo, en ande eller ett tempel. Den kan upplevas som en ansiktslös gestalt och samtidigt som ett skal eller en puppa vilket Chrysalis betyder på engelska. Det är en plats redo att fyllas med själar, eftertänksamhet, avskildhet och att besökas tillfälligt eller bebos under en vinter och efter en metamorfos flyga ut som en ny varelse på våren. Trästrukturen är klädd i en kolsvart fjäderliknande skrud av stavspån som är svedjebrända med den japanska traditionella träbehandlingstekniken Shou sugi ban och sedan behandlad med linolja.

Skulpturen tving­ar en att böja sig ner och liksom buga sig en stund innan man får lov att beträda dess inre. Väl därinne när man satt sig på bänken dämpas ljuden från aktiviteterna utanför. Karlsholme är en plats med mycket liv och rörelse där det saknades en plats för lugn och ro. Genom hålet i taket, ”ansiktet”, kan vi se ett litet utsnitt av utsidan. Samtidigt som livet utanför begränsas ges det också skärpa.

Längst ner på utsidan i skulpturens syll finns insektsbon för solitärbin. Dessa pollinerande insekter har idag svårt att hitta boplatser och mat i parker och trädgårdar med välklippta gräsmattor som är rensade på buskage och multnande träd. Framför skulpturen tillkommer snart en plantering som rymmer blommande perenner med fokus på att attrahera solitära insekter. Stockar, stenar och en sandhög erbjuder ytterligare varianter av bostäder för solitärbin. På ett lågmält sätt påminner och lockar konstverket oss att se de varelser i vår om­givning som vi är beroende av men sällan tar tillräcklig hänsyn till i vår delade livsmiljö.

Skulpturen är en permanent offentlig gestaltning beställd av Mariestads kommun som en del av Kreativa Europa-projektet Off season art gardening. Projektet har ett fokus på att lyfta fram hantverks- och trädgårds­konst i det offentliga rummet i Mariestad. I konstverket har konstnären Ulrika Jansson valt att samarbeta med konsthantverkaren Per Brandstedt från Falköping som är expert på att använda svedjebränning på trä och Nioform i Hällekis har tillverkat en del av trästrukturen med hjälp av robotteknik. Perennplanteringen framför konstverket är designad i samarbete med studenter på Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk på Göteborgs Universitet.

Snabbfakta

Kontakt

Kurs- och utvecklingsproducent
Ulrika Roslund Svensson
ulrika.roslund-svensson@mariestad.se

Sociala medier

https://www.facebook.com/offSeasonArtGardening/

https://www.instagram.com/offseasonmariestad/

Logga Kreativa Europa