Sök
Lyssna
/

Platåbergens geopark

Dacapo Mariestad är involverad i arbetet med Platåbergens Geopark. Utgångspunkten är vårt uppdrag kring platsutveckling och samverkan med akademin. Ambitionen är att bidra med nätverk och vara en kanal för forskningsinformation.

En tidsresa genom 1700 miljoner år

En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – alltså något som är unikt i världen. I en geopark berättar man om sambanden mellan geologi, biologi och kulturhistoria och ger förståelse för hur vi kan förvalta våra naturresurser och vår planet på ett hållbart sätt. Det finns i dag ett stort globalt nätverk av geoparker. Status som geopark är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksammas internationellt. Hösten 2019 skickades ansökan in om att få status som Sveriges första Unesco Globala Geopark.

Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv och värdefulla naturtyper och bergen har länge varit mycket betydelsefulla för människorna som bott och verkat i området. Megalitgravar, gamla stenkyrkor, stenhuggerier, och fascinerande natur och landskapsformer har skapat den identitet som förknippas med platåbergslandskapet- ett landskap att känna stolthet över! Ta dig tid att upptäcka det du också och alla vindlande berättelser som finns här!

Följ arbetet och få mer information på Plåtebergs Geoparks Facebooksida

Snabbfakta