Sök

Seminarier

På Trädgårdens skola arrangeras det återkommande seminarier som varierar mellan bygghantverk, trädgård, landskapsvård och hållbar samhällsutveckling.

Rurban planning talks

Rurban planning talks är ett seminarier arrangerat av Dacapo Mariestad, Chalmers, Stads- och kommunhistoriska institutet och Skaraborgs kommunalförbund.

  • Rurban Planning Talks 2021 har målsättningen är att synliggöra hur olika geografiska sammanhang i gränssnittet mellan landsbygd och stad kan stärka förutsättningar för en inkluderande, rättvis och hållbar samhällsutveckling. I maj 2021 vill vi öppna för samtal om hur lokalt självstyre kan organiseras för att förbättra möjligheter till demokratisk medverkan i omvandlingen av den lokala gestaltade livsmiljön. Gemensamt diskutera hur olika det lokala självstyrets kärna och uppgifter kan vara i relation till möjligheterna att förändra och anpassa den fysiska miljön?

  • Med anledning av den pågående pandemin kommer Rurban Planning Talks denna gång vara digital. Vi återkommer inom kort med mer detaljerat program.

Byggnadsvårdens konvent

Byggnadsvårdens konvent är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Västarvet, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet. Mer information