Sök

Karlstads universitet

En del av Höskoleplattform Dacapo Mariestads uppdrag är att erbjuda utbildningar för det lokala och regionala behovet av kompetensförsörjning. Ett led i detta arbete är samarbetet med Karlstads Universitet.

Distansutbildningar

Detta samarbete inleddes 2011. Det började med att vi erbjöds starta Förskollärarprogrammet. Året därpå fick vi ta in studenter till Grundlärarprogrammet mot förskoleklass och åk 1-3. Hösten 2013 fick vi möjligheten att erbjuda Grundlärarprogrammet åk 4-6. Dessa utbildningar är en form av distansutbildningar med egna studiegrupper som träffas några gånger per vecka för att ta del av föreläsningar/redovisningar via videokonferens samt för grupparbeten mm. Studenterna har också tillgång till datorer, trådlöst nätverk samt kopieringsmöjligheter. Vi erbjuder dessutom tentamensmöjligheter. I detta samarbete är också Campus Lidköping och Lärcenter i Falköping involverade. Dessa lärarprogram erbjuds på dessa tre orter, i ett cirkulerande schema. Dessa parter träffas regelbundet för att utveckla detta samarbete med Karlstads universitet.

Relaterad information

Karlstads universitet, logotyp


AGENDA 2030

Vi bidrar till målen i Agenda 2030 genom att aktivt samarbeta och dela kunskap.

Agenda 2030 mål 17.6

KONTAKT

Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson 0501-75 57 63