Sök

Bihotell av förskolebarn i Mariestad

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle fyller 10 år. Under våren 2020 har 15 förskolor i Mariestads kommun engagerat sig i att skapa bon åt våra livsviktiga pollinerare. Våra små invånare utför stora insatser – helt i linje med Unescos utnämning av vår omgivning som ett av världens modellområden för hållbar utveckling.

Bakgrund

Bina är livsviktiga för oss och vår planet. När människor förändrar deras livsmiljö mister de sina naturliga boplatser. Många mindre bi-hotell som sätts upp på samma plats bildar tillsammans ett stort bi-drag till naturen och till FNs globala mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald och Agenda 2030.
Bihotellen sätts upp längs med Konststigen Tidan i Universitetsparken. Detta görs i samarbete med projektet Off Season Art Gardening.

I bilderna nedan kan du se barnens arbete med bihotellen.

Beskrivningar och bilder från medverkande förskolor

Barn skriver på ett insektshotell med en blyertspenna

Flugsvampens förskola

Avdelning Champinjonen
Vi tittade på en film om Bihotell och hur man kan göra innan vi började. Vårt eget hotell för insekter gav oss också idéer. Vi lärde oss av filmen att hålen ska vara olika stora för bin. Det guldiga boet är för de största papporna!

Barn vid bord med material för ett insektshotell

Hertig Karls förskola

Vi samlades och pratade om vad ett bihotell är, sedan samlade vi ihop olika naturmaterial och hjälptes åt att fylla burkarna.

Detaljbild på barnhand som bygger ett insektshotell

Kompassens förskola

Avdelning Prisman
Vårt bi-hotell skapades genom en dramatisering av en saga om bina Berit och Bosse, som inte hittade något hus att flytta in i för att skogen hade plötsligt skövlats. Bina frågade då barnen om de kunde hjälpa bina att bygga ett bi-hotell. Barnens tankar om ett bi-hotell togs tillvara genom att de fick göra ritningar ”Jag gör prickor till bina som de kan bo i”. Barnen samlade in naturmaterial i form av kottar, mossa, pinnar, bark m.m. och sågade bambupinnar i olika storlekar, vilket de sedan fyllde lådan med.

Detaljbild vuxna och barn borrar hål i träbit med en borrmaskin

Kompassens förskola

Avdelning Reflexen
Våra barn som är 2-3 år gillar att borra så vi bestämde oss för att göra många hål till bina. Barnen säger att bina gillar blommor och vi ville måla med färger från blommor och blad. Sen var ju bina tvungna att ha tak så det inte regnade på dem.

Barn som färglägger ett bihotell med penslar

Kvarnstens förskola

Barnen på Kvarnstenens förskola, avdelning Kvarnen, har utforskat vad ett bihotell är och hur de kan se ut. De har gjort ritningar och utifrån dessa har barnen skapat ett husformat färgglatt bihotell med spetsigt tak och flera ”rum” med olika slags material i. I projektet har barnens inflytande och delaktighet stått i fokus, liksom förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Detaljbild barnhänder med material till ett bihotell

Lyrestad förskola

Vi har tillverkat vårt bihotell i en trälåda. Barnen har varit med och borrat och sågat samt hämtat material i skogen.

Barn lägger kottar i en låda som ska bli ett bihotell

Regattans förskolan

I bi-hotellet har vi bland annat använt oss av olika sorters naturmaterial som vi har i vår ateljé. Under skapandet så pratade barnen om att insekterna kunde bo på hotellet tillsammans så att de slipper att vara själva. De satte också in en figur i hotellet som ska hälsa insekterna välkomna när de kommer dit. Figuren fick efter en omröstning namnet ”Grannen Måns”. De funderade även på att man kunde lägga in några blommor också eftersom bin gillar det.

Detaljbild barn utomhus lägger kottar i ett bihotell

Förskolan Sikelvingen

Avdelning Maskrosen
Tänk att man kan bygga ett helt hotell med bara naturmaterial. Detta passar oss extra bra just i år när vi har jobbat med Hållbar framtid. Det var kul att såga och plocka i allt i lådan. Nu ska bina få det bra!

Ett bihotell som barnen skapat

Förskolan Sikelvingen

Avdelning Blåsippan
Vi samlade material och bjöd sedan in slöjdaren Betty Fjellman som kom och inspirerade oss. Vi samarbetade sedan när vi sågade, borrade, mätte och höll. Stora och små barn samarbetade.

Detaljbild barnhänder som bygger ett bihotell

Sjötorps förskola

Vi har varit i skogen och på stranden och plockat lite och nu har vi börjat att fixa till deras bo.

Barn lägger naturmaterial i en låda som ska bli ett bihotell

Skrivarens förskola

Processen började med att barnen fick fundera på vad ett bihotell kan vara. En tanke var att det behövdes runda hål så att bina kan flyga in och ut. Sedan startade processen med att göra ritningar, samla naturmaterial och bygget kunde starta.

Detaljbild barnhand på en träbit som ska bli en del av ett bihotell

Termitens förskola

Barn och pedagoger har samlat in material. Vi har gått till skogen och letat efter pinnar, kottar och mossa. I vår ateljé hittade vi små lerkrukor och tegelstenen tog en pedagog med sig hemifrån. Ute på gården samlades barn och pedagoger för att inreda hotellet och sätta fast nätet.

Bildcollage med barn som bygger och målar sitt bihotell

Tidavads förskola

Vi började vårt arbete med att återkoppla till förra årets teater om bin och vad de var bra för. Utifrån det berättade vi sedan att vi skulle göra ett bihotell så att det kunde bli fler bin som hjälpte till att pollinera växter. Efter lite dividerande och olika förslag på byggnader så blev det hamnbodarna i Mariestad som fick stå som förebild. Vi fick hjälp med själva byggnaden och sågandet av vedklabbar men sedan har vi målat, borrat, plockat kottar, samlat halm med mera som bina kan bygga i. Vi använde också bambupinnar som bina kan att bygga bon i. Hotellet har vi målat med svart och röd falu rödfärg och bakstycket med blå karamellfärg. Det blev sex våningar så det kan bo många bin där.

Detaljbild barn som sträcker sina händer ner i hink med naturmaterial

Vävarens förskola

Eftersom vi precis hade jobbat med bihotell på förskolan tyckte vi det var roligt att få skapa ett bihotell till. Barnen fick instruktioner och hämtade pinnar, kottar och löv i skogen och tillsammans hjälptes vi åt att bygga ihop det.

Bildcollage med barn som bygger bihotell

Österåsens förskola

avdelningar Klätterträdet och Rockringen
Vi pratade om vad bi gör för nytta i naturen och vad bin behövde för typ av hus. Vi enades om att de nog vill ha något de kan krypa in och gömma sig i. Ihåliga stammar från päronträd fick utgöra stommen och sedan sågade barnen till lagom långa pinnar och vass att fylla stammen med. Det var barn från Klätterträdet och Rockringen på Österåsens förskola som hjälptes åt att bygga hotellet och några tillverkade även en fin namnskylt till bihotellet. Vi hoppas det blir ett trevligt hotell för ensambin (solitärbin) att träffas på.

Bihotell liggandes på bord med barn runt omkring

Sagoparken fristående förskola

Vi tog brädor, bark, kottar och vass. Sen tog vi några brädor så det blev rum. Bina ska lägga sina ägg i vassen eller i barken. Vi har gjort en skön säng. I buskarna där jag bor är det så trångt för bina, så de får bo i detta huset istället. Bina är utrotade.

Färgglada lådor som ska bli bihotell

Torsö Skärgårdsskola / Förskola

Vi har gjort ett Bihotell med 4 olika rum, ett från varje åldersgrupp. Vi tittade på ”Britta Bi och Hanna Humla” på UR och sedan fick barnen rösta om vilken färg de olika rummen skulle ha. Vi samlade material till innehållet och satte dit det i hotellet. Nu är det färdigställt!

Relaterad information

INFO

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
https://vanerkulle.org/


Projektet stöds av

logotyp kreativa europa