Sök

Hus på sten

Vaidas Ramoška, 2020

Om skulpturen

Under 2019 hölls en residensvecka i Mariestad genom projektet Off Season Art Gardening. Konstnärer från de tre deltagande länderna Nederländerna, Litauen och Sverige planterade tre ekar med trädgårdsmästaren Simon Irvine. Planteringen är en symbol för tiden och tidsbegreppet. Stammarna kommer att växa samman, men det är under tidsintervaller som för människan knappt är greppbara.
Konstnärerna Cora Bosch, Jack Visser, Andrius Janulis och Vaidas Ramoška gjorde varsitt skissförslag där ekarna skulle integreras i en konstnärlig gestaltning. Genom en allmän omröstning bland Mariestads invånare valdes Vaidas förslag.

Vaidas Ramoška är konstnär och skulptör från Ukmerge, Litauen. Hans arbete bottnar i en hantverkstradition med en närhet till det gulliga och ibland småskaliga. Husen är gjorda av sten från varje land. Varje hus representerar ett av de tre länderna. Vaidas har bjudit in dig att bygga ditt eget hus, eller vad som helst som du vill ska finnas på denna plats.

Konstnärens ord

Verket handlar om naturens skönhet, tidsbegreppet och vår plats på jorden. Dessa hus kan såsom frön växa till en stad, till städer och hela världar. Vi, tiden och naturen kan skapa storslagna verk. Dessa tre hus är vårt arv till framtiden, framtiden som börjar nu!

Vaidas berättar mer om verket

Det röda huset är ett svenskt timrat hus med mansardtak eller s.k. brutet tak. Stenen är av röd granit som under istiden vandrade från Sverige till Litauen. Det är mycket hårt. Konstnären hade planerat att använda maskinverktyg för att skulptera fram husen men stenarna var så hårda att han fick göra allt för hand. Det hoppas han syns och ger husen ett varmare uttryck. Husen står på stenen och betraktar varandra.

Det cremefärgade huset är ett litauiskt hus. Det är ett timrat hus från 17oo-talet, med halmtak. Huset har ingen skorsten utan röken från eldstaden leds ut vid nock. Den lilla verandan på framsidan användes bara vid fina tillfällen.

Huset med trappliknande tak är det holländska huset, ett handelshus från Amsterdam. Enligt konstnären sägs det ibland att våningsindelningarna på dessa hus är; längst ner-tillägnat familjen, i mitten-nationen och slutligen närmast himlen- gud.

I Litauen är sten väldigt dyrt då de knappt har några berg.

Vaidas berättar om stenarbeten

Innan man började att bryta sten maskinellt så fanns det olika knep att använda sig av för att få stenarna att dela på sig. I Holland eldade man runt stenen och värmde den långsamt men ordentligt. Därefter tog man ett blött rep och lade där sprickan skulle uppstå. Av kontrasten mellan värme och kyla sprack stenen. Sten är på många sätt som trä, med olika ”fiberriktningar”, egenskaper och struktur.

I Ryssland, på vintern, borrade man hål i en rad. Därefter hälldes vatten i hålen som när det frös, expanderade och sprack. På sommaren hälldes istället en särskild bönsoppa i hålen. Öppningen kilades igen med en träplugg. När soppan jäste sprack stenen.

Relaterad information

KONTAKT

Kurs- och utvecklingsproducent
Ulrika Roslund Svensson
ulrika.roslund-svensson@mariestad.se

SOCIALA MEDIER

https://www.facebook.com/offSeasonArtGardening/

https://www.instagram.com/offseasonmariestad/

Logga Kreativa Europa