Sök
Lyssna
/

Artifex entreprenörskap

Artifex ska ta fram en egen affärsutvecklingsmodell för design- och hantverksentreprenörer där målet är att den ska ska testas i ett flerårigt pilotprojekt. Tanken är att den ska kunna användas både lokalt och regionalt för att stärka blivande och befintliga företagare i dessa branscher.

Bakgrund

Under våren och sommaren 2016 har Steneby, Mariestad och Tibro genomfört en gemensam förstudie kring entreprenörskap kopplat till utbildningarna inom design, konst- och kulturhantverk som bedrivs på platserna. Hushållningssällskapet Skaraborg fick i mars i uppdrag att projektleda förstudien Artifex entreprenörskap enligt beviljad ansökan till Västra Götalandsregionen. Uppdraget har innefattat kartläggning av innovationsstrukturer i Västra Götaland och utblickar i Sverige, kartläggningar av nulägen på de tre utbildningsplatserna med förslag på  fortsatt utveckling.

Förstudien föreslås nu gå vidare till en fördjupad förstudie kring bland annat ett entreprenörskapskoncept med start våren 2017 där målet är  att detta ska testas i ett större tre-årigt pilotprojekt med start sommaren 2017.

Entreprenörskap

Tanken är att utforma ett koncept för "studentföretagande" där man startar ett eget företag under studietiden och utifrån det erbjuds företagarutbildning, personlig handledning, en rådgivare/mentor och ett nätverk av studentföretag på skolan

Förstudien har identifierat åtgärder som är tänkta att ingå i ett treårigt pilotprojekt för att testköra ett gemensamt entreprenörskapskoncept. Inom detta projekt ska man bland annat utveckla en kreativ tillväxtmiljö för studenter, i form av lokaler, rådgivning och nätverk samt ett mentorskapsprogram. Inom utbildningarna ska man dessutom synliggöra entreprenörskapet tydligare och kvalitetssäkra innehållet. Artifex Entreprenörskap ska även undersöka en struktur för och kvalitetssäkring av stödaktiviteter för entreprenörskap som utförs utanför utbildning samt undersöka möjligheter till påbyggnadsutbildning inom entreprenörskap.

För mer information om Artifex entreprenörskap: kontakta info@dacapomariestad.se

Snabbfakta

SAMARBETSPARTNERS

Mariestads kommuns logga
gu:s logga
Dacapo
steneby logga


inredia tibro logga


Fakta

Förstudierapport: Artifex entreprenörskap pdfPDF


VGR-logga
VGR-logga