Sök
Lyssna
/

Utvärdering Internationell kulturdag

Tack för att du var med på den internationella kulturdagen som arrangerades i Mariestad 12 september 2019 av Mariestads Kommun inom projektet Off Season Art Gardening. Nedan finner du en utvärdering från dagen. Dina svar är värdeskapande inför andra arrangemang och även för projektresultatet. Stort tack på förhand till alla er som medverkar.

Vilken roll var du inbjuden att medverka utifrån? * (obligatorisk)
Vilken roll var du inbjuden att medverka utifrån?


kl.10-12 Internationellt samarbete som utvecklingsmöjlighet inom kultur. EU-stöd: arbetssätt, partnerskap och idéutveckling/workshop. * (obligatorisk)
Jag var med på denna aktivitet
kl.10-12 Internationellt samarbete som utvecklingsmöjlighet inom kultur. EU-stöd: arbetssätt, partnerskap och idéutveckling/workshop.


Den här aktiviteten gav mig kunskap om EU-ansökningar via Kreativa Europa som kan vara av värde för mig och/eller min organisation framöver.
Om svaret på frågan ovan var ja, markera de svarsalternativ som bäst beskriver din upplevelse:
Den här aktiviteten gav mig kunskap om EU-ansökningar via Kreativa Europa som kan vara av värde för mig och/eller min organisation framöver.Plats för kommentar
Den här aktiviteten gav mig idéer.
Den här aktiviteten gav mig idéer.Plats för kommentar
kl.12-13 Lunch på residenset * (obligatorisk)
Jag var med på denna aktivitet
kl.12-13 Lunch på residenset


Under lunchen upplevde jag att tillfälle gavs att utöka mitt nätverk inom kultur
Om svaret på frågan ovan var ja, markera de svarsalternativ som bäst beskriver din upplevelse:
Under lunchen upplevde jag att tillfälle gavs att utöka mitt nätverk inom kulturPlats för kommentar
kl.13-15:10 Information about the project Off Season Art Gardening, Artist presentation, Panel talk:Culture and art in the public space in Rurban Environments, Fika * (obligatorisk)
Jag var med på denna aktivitet
kl.13-15:10 Information about the project Off Season Art Gardening, Artist presentation, Panel talk:Culture and art in the public space in Rurban Environments, Fika


Genom den här eftermiddagen upplevde jag att paneldeltagarna genom moderatorns frågor delade med sig av sin kunskap
Om svaret på frågan ovan var ja, markera de svarsalternativ som bäst beskriver din upplevelse:
Genom den här eftermiddagen upplevde jag att paneldeltagarna genom moderatorns frågor delade med sig av sin kunskapPlats för kommentar
Jag lyssnade till en dialog där olika kunskapsfält inom kulturfrågor korsades
Jag lyssnade till en dialog där olika kunskapsfält inom kulturfrågor korsadesPlats för kommentar
Under eftermiddagen fanns det tillfällen för mig att utöka mitt nätverk inom kultur
Under eftermiddagen fanns det tillfällen för mig att utöka mitt nätverk inom kulturPlats för kommentar
Upplevelsen genom kulturdagen gav mig något av värde, som jag tar med mig vidare inför framtiden
Upplevelsen genom kulturdagen gav mig något av värde, som jag tar med mig vidare inför framtidenPlats för kommentar
kl.15:10-16:00 Open lecture Land Art and Site Specific Digital Storytelling, Högskolan i Skövde * (obligatorisk)
Jag var med på denna aktivitet
kl.15:10-16:00 Open lecture Land Art and Site Specific Digital Storytelling, Högskolan i Skövde


Den här aktiviteten gav mig kunskap som kan vara av värde för mig och/eller min organisation framöver.
Om svaret på frågan ovan var ja, markera de svarsalternativ som bäst beskriver din upplevelse:
Den här aktiviteten gav mig kunskap som kan vara av värde för mig och/eller min organisation framöver.Plats för kommentar