Sök

Ansök om att skriva tentamen hos oss

OBS! Det här anmälningsformuläret fungerar så att du har 30 minuter på dig att fylla i och klicka på "skicka" längst ned. Går längre tid än så, försvinner det du har fyllt i och du behöver börja om igen.

Fråga 1
Kontaktinformation * (obligatorisk)
Fråga 1
Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5
Har du kontaktat din skola och anmält att du önskar tentera hos oss? * (obligatorisk)
Fråga 5


Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8
Datum och tid jag önskar tentera * (obligatorisk)
Fråga 8
Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11
Kostnaden för att tentera är 250kr för folkbokföra i Mariestads kommun och för övriga 500kr.(Se informationen nedan) Jag bekräftar härmed att jag är införstådd med detta och genomför betalningen senast dagen innan tentan. * (obligatorisk)
Fråga 11

Vi har en tentamensavgift på 250 kr för folkbokförda i Mariestads kommun och 500 kr för övriga. Avgiften ska vara betald senast dagen innan tentamen skrivs och betalas via swish. Kontakta oss i god tid om du inte har möjlighet att betala via swish. Swishnr: 1235894241 Ange Tentamen och ditt efternamn i meddelanderutan. Exempel: Tentamen Svensson