Sök

Bygghantverksprogrammet

Utbildningen ges via Göteborgs universitet och riktar sig till dig som gillar gamla hus, naturliga material, hantverk och att ställa frågor som hur och varför.

Bygghantverksprogrammet riktar sig till dig som gillar gamla hus, naturliga material, hantverk och att ställa frågor som hur och varför. Programmet ger dig kunskaper om byggnadsvårdens principer och utvecklar din förståelse för bevarande utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv. Utbildningen är yrkesförberedande och ger kunskaper och färdigheter i traditionellt byggande med inriktning mot bygghantverk och kulturvård.

Utbildningen ges på plats i Mariestad.

Besök lokalerna i Mariestad på en virtuell rundtur

Om utbildningen

Under utbildningen bekantar du dig med de historiskt vanligast förekommande byggnadsteknikerna genom praktiska byggövningar och du får lära dig att göra byggnadsundersökningar med bedömning av skador och förslag på åtgärder. Du får grundläggande kunskaper om byggnadsvårdens principer och utvecklar din förståelse för bevarande utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv. Vissa kurser kommer vara valbara, där du själv väljer utifrån intresse.

Det omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier.

Utbildningsnivå: Grundnivå

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Under utbildningen

Det första året syftar till att ge en introduktion till hantverket, kulturvården, akademiska studier och hur de förhåller sig till varandra. Hantverkskurserna ger dig grundläggande handlag, färdigheter och förståelse för material och teknik inom byggnadssnickeri och murteknik. Du kommer att lära dig mer om bakgrunden och historien kring vårt byggda kulturarv samt göra uppmätningar och undersökningar. Det första året har en förlängd vårtermin och avslutas med en praktikperiod under juni och början av juli förlagd till företag aktiva inom branschen.

Det andra året vidareutvecklas dina praktiska färdigheter med valbara påbyggnadskurser. Under höstterminen fokuserar de praktiska momenten på bärande stomkonstruktioner och under vårterminen så kan du välja kurser inom hållbart bygganden och restaureringshantverk. Du introduceras i kulturvårdens historia och ramverk samt lär dig vetenskaplig teori och metodik. Även det andra året har en förlängd vårtermin med arbetsplatsförlagd praktik.

Det tredje året tränas du att tillämpa dina kunskaper genom att planera, projektera och utföra mindre projekt i samarbete med dina studiekamrater. Det tredje året innehåller även en fördjupningskurs där du får möjlighet att utveckla dina intresseområden och bygga individuell kompetens. Det finns även möjligheter att förlägga höstterminen utomlands. Det tredje året avslutas med ett examensarbete på 15 hp och en kandidatexamen i slutet av mars.

Efter utbildningen

Utbildningen strävar efter att skapa bygghantverkare som inte bara har praktisk färdighet inom det traditionella hantverket utan även har den teoretiska kompetensen och kommunikativa förmågan att på olika sätt interagera och samverka med andra yrkesgrupper inom fältet. Möjligheterna till individuell inriktning på en framtida yrkeskarriär spänner därmed över ett stort område från akademi till byggindustri.

Det finns ett stort behov av snickare och murare med kunskap och förståelse för gamla hus och traditionellt hantverk.

Relaterad information

KONTAKT GÖTEBORGS UNIVERSITET

Studievägledare
Lars Runnquist
svl@conservation.gu.se


Utbildningsansvarig
Karin Johansson
031-786 93 52
karin.johansson@conservation.gu.se