Sök

Förskollärarprogrammet

Utbildningen ges via Karlstads universitet hos oss och vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Denna studieform kallas campus lärcentra.

Studier vid campus lärcentra förutsätter närvaro på lärcentra flera dagar varje vecka och förutsätter också närvaro på Karlstads universitet ca. 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt, men också komplext och krävande.

Om utbildningen

Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet kan läsas på distans via vårt lärcentrum. Det omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier.

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet 6 a) eller Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 1a2, områdesbehörighet A6a. Motsvarande Engelska B ingår i grundläggande behörighet för Gy11/Vux12. Förkunskapskrav enligt Gy11/Vux12

Under utbildningen

Utbildningen ges på helfart, vilket i normalfallet motsvarar 40 timmars studier per vecka, och kommunikationen sker huvudsakligen via internet. Dessutom ingår telebildsändningar (videokonferens) och studiegruppsarbeten på vårt lärcentra en eller flera gånger per vecka, samt obligatoriska närträffar på Karlstads Universitet, 3-4 gånger per termin.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för förskolelärare ser positiv ut.

Relaterad information

Text

Text

KONTAKT

Studievägledare Karlstads universitet

 fraga.lararutbildningen
@kau.se

054-700 12 12

Relaterad information KAU här

 Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson 0501-75 57 63


Fakta

Vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med god utbildning för alla.

Nästa ansökningsperiod öppnar den
16 september 2024 med uppstart Vt25