Sök
Lyssna
/

Speciallärarprogrammet, Specialisering Matematikutveckling

Utbildningen ges via Göteborgs Universitet på distans och vänder sig till dig som vill vidareutbilda dig till speciallärare. Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. 


Om utbildningen

Speciallärarprogrammet är en 3-årig påbyggnadsutbildning på halvfart för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola som faktorer på individnivå, vilka riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar samt med att ge stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.

Programmet kan läsas på distans via vårt lärcentrum. Det omfattar 90 högskolepoäng.

Utbildningsnivå: Avancerad.

Förkunskapskrav: Särskild behörighet till utbildning som leder till speciallärarexamen har den med avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande. För specialisering mot matematikutveckling ska förskollärar-/lärarexamen ha inriktning mot kunskapsområdet matematikutveckling alternativt matematik, omfattande minst 22,5 hp. Dessutom krävs tre års styrkt yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid efter erhållen examen, där pedagogiskt arbete bedrivits i skolämnet matematik. Därutöver krävs SvenskaB/Svenska 3/Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 och Engelska A/Engelska 6

Urval: 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng och övriga 50 % tillsätts med sökande rangordnade efter längden på yrkeserfarenheten som lärare. 

Under utbildningen

Utbildningen bedrivs som halvfarts campusutbildning (30 hp/år) med telebildsändningar 2 dagar i månaden. Träffarna förläggs i möjligaste mån på samma veckodagar genom hela utbildningen. Se vidare information på länken nedan.

Dessutom ingår studiegruppsarbeten på vårt lärcentra, samt en obligatorisk närträff på Göteborg Universitet 1 gång per termin.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden är mycket god för speciallärare. Enligt Högskoleverkets rapport 'Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden' är rekryteringsbehovet av speciallärare stigande fram till 2020. 

Snabbfakta

KONTAKT

Studievägledare Göteborgs Universitet

Studievägledning
Malin Eliasson
031-786 2284
stvl.spec@ped.gu.se  

 

Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Thomas Qvick 0501-75 57 74


Ansök

Ansökan öppen 15 mars-15 april

Studentprofiler

  • Vad hände efter studierna?

    Malin Storm studerade förskollärarutbildningen, Karlstad Universitet på distans via Dacapo Mariestad...
    Vad hände  efter   studierna?