Sök

Grundlärarprogrammet åk 4-6

Programmet ges via Karlstads universitet och vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i årskurs 4-6, och som vill läsa din lärarutbildning på distans.

Om utbildningen

Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan i närheten av din hemort. Programmet kan läsas på distans via vårt lärcentrum. Det omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar 4 års heltidsstudier.

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A, (områdesbehörighet 6b) eller Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, områdesbehörighet A6b. Motsvarande Engelska ingår i grundläggande behörighet för Gy11/Vux12

Under utbildningen

Utbildningen ges på helfart, vilket i normalfallet motsvarar 40 timmars studier per vecka, och kommunikationen sker huvudsakligen via internet. Dessutom ingår telebildsändningar(videokonferens) och studiegruppsarbeten på vårt lärcentra en eller flera gånger per vecka, samt obligatoriska närträffar på Karlstads universitet, 3-4 gånger per termin.

Efter utbildningen

Lärare som är utbildade via Karlstads universitet har ett gott rykte och är attraktiva på arbetsmarknaden. Framtidens arbetsmarknad för välutbildade lärare ser mycket bra ut.

Relaterad information

KONTAKT

Studievägledare Karlstads universitet
fraga.lararutbildningen@kau.se 054-700 12 12Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Thomas Qvick 0501-75 57 74


ANSÖK

Via webben (Se länk nedan) 

Vill du söka via pappersblankett kan den beställas från VHS tfn 08-613 99 00 eller Studentcentrum vid Karlstads universitet. 054-700 27 00. 

Nästa start är prel.HT-24.