Sök

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk

Göteborgs universitet erbjuder utbildningen Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. Det är programmet där du kan utbilda dig till trädgårdsmästare och vara med och forma framtidens hållbara gröna miljöer. Med kulturhistoriska perspektiv och ekologiska hantverksmetoder studerar du kulturvård, trädgårdsodling, trädgårdsskötsel och växtkunskap.

På utbildningen lär du dig trädgårdsmästaryrket med inriktning kulturvård. Att arbeta på ett hållbart sätt med det levande gröna kulturarvet, är att förstå växtmaterialets skötsel- och ståndortskrav. Du pluggar namn på träd, buskar, perenner och vildflor för att kunna se på trädgården och landskapet med trädgårdsmästarens ögon. Alla moment har ett hållbart och ekologiskt förhållningssätt till det biologiska kulturarvet, till växter och till landskap och trädgårdsmiljöer.

Utbildningen ges på plats på Trädgårdens skola i Mariestad.

Relaterad information

KONTAKT GÖTEBORGS UNIVERSITET

Studievägledare
Lars Runnquist
svl@conservation.gu.se