Sök

Produktionstekniker för framtidens automatiserade industri 

Helt ny utbildning vid Dacapo Mariestad hösten 2023!

Är du nyfiken på produktionsteknik inom en växande bransch? När både Mariestads och Skaraborgs industrier växer och med nyetableringar i området är behovet av ökad kompetens större än någonsin.

Om utbildningen

Svensk industri storsatsar på forskning och innovation för att ställa om sin produktion till att bli fossilfri. Sverige vill vara världsledande inom den gröna omställningen, vilket kommer att skapa många nya spännande jobbtillfällen inom industrien. Samtidigt står tillverkningsindustrin inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, både på kort och på lång sikt. Efterfrågan på denna yrkesroll uppfylls inte i det nuvarande utbildningsutbudet i regionen. I samtal med det anställande arbetslivet har det tydligt framkommit att behovet av en eftergymnasial utbildning är stor. I början av 2023 blev Dacapo Mariestad beviljade denna helt nya yrkeshögskoleutbildning som ger dig tillgång till framtidens automatiserade industri. 

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig inom en växande bransch, som är nyfiken på nya innovativa metoder och vill bidra till ett hållbart tekniskt samhälle. Oavsett om du nyss tagit examen från gymnasiet eller befinner dig mitt i yrkeslivet och vill byta bana är du välkommen att söka utbildningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet). Vi gör alltid en individuell bedömning.

CSN

Ja, utbildningen är CSN-berättigad.

Under utbildningen

Utbildningsstart

Utbildningen startar den 28 augusti 2023 och avslutas den 31 december 2024.

Utbildningen ges på Dacapo Mariestad samt på Skövde Yrkeshögskola med Dacapo Mariestad som huvudansvarig utbildare. Grundupplägget är undervisning på plats dagtid måndag till fredag. Vissa teoretiska moment i undervisningen kan komma att ges på distans. Viktiga moment i undervisningen är projektarbeten, studiebesök hos industriföretag och gästföreläsningar.

Under utbildningen kommer du att vara ute på praktik (LIA) i totalt 22 veckor varav fyra veckor på hösten 2023, sex veckor våren 2024 och hela 12 veckor hösten 2024. På praktiken kan du välja företag efter intresse och du kan vara på fler olika företag. Det går också att göra sitt examensarbete på ett företag som är på fyra veckor.

Företag vi samarbetar med på LIA är bland annat:
Metsä Tissue, Cidan Machinery, Prodma, MannTek, Nimoverken, PaperShell, DS Smith, Part Precisions, UW Elast, Sibab Interiör, Daloc, Lyrestad Guteri, Cleano Produktion med flera.

Kurser

Automatiseringsteknik Standard

30 yhp

Ellära och digitalteknik Standard

30 yhp

Examensarbete

20 yhp

Framtida produktionssystem Standard

20 yhp

Hållbar produktionsekonomi Standard

15 yhp

Introduktion till produktionssystem Standard

20 yhp

Kvalitetsteknik, förbättring och Lean Standard

30 yhp

Lärande I Arbete 1 LIA

20 yhp

Lärande I Arbete 2 LIA

30 yhp

Lärande I Arbete 3 LIA

60 yhp

Mätteknik och statistik Standard

15 yhp

Projektledning Standard

10 yhp

Summa: 300 yh-poäng

Boende

Anslut dig gärna till vår Facebookgrupp "Studentboende i Mariestad". I denna grupp går det bra att lägga ut annonser och efterlysning av boenden i Mariestad. Om du inte har tillgång till Facebook går det även bra att kontakta oss på Dacapo Mariestad. Inne på trädgårdens skola kan vi även sätta upp informationsblad på anslagstavlan för dig som annonserar eller söker bostäder. Kontakta oss för mer information.

Gå till gruppen Studentboende i Mariestad

På Mariestads kommuns hemsida finns det även mer information. Flytta hit och söka bostad - Mariestads kommun

Efter utbildningen

Det satsas stort på utvecklingen av industrin i Skaraborg och företagen ”slåss” om att anställa kompetent personal. Behovet av personer med bred kompetens inom tillverkningsindustrin fortsätter att öka. Det finns stora behov av kompetens inom bland annat automatisering av tillverkningsprocesser, kvalitetsutveckling, projekt- och leankunskaper samt hållbar produktionsekonomi. Efter fullförd utbildning är du behörig att söka arbete som till exempel produktionstekniker, industritekniker, processoperatör, drifttekniker, automatiseringsoperatör, digital processoperatör, skiftledare med erfarenhet från branschen och eventuellt som produktionsingenjör. Med andra ord är möjligheterna många.

Ord från branschen

”Med tanke på det kompetensförsörjningsbehov som vi ser för Metsä Tissue i Mariestad skulle denna utbildning vara till stor hjälp för att hitta kompetenta medarbetare inom regionen. Vi har ett stort antal pensionsavgångar de kommande fem åren och Metsä planerar även för en större investering i Mariestad som kommer att generera flertalet nya jobb. Metsä Tissue i Mariestad kommer därmed ha ett stort kompetensbehov de kommande åren”, Sofia Johansson, Metsä Tissue.

”Utbildningar som denna är viktig för industrin. Jag har själv jobbat de sista 20-25 åren i ledande befattning. Jag ser att det blir svårare att få människor att jobba med automatisering. Många har praktiska kunskaper men saknar teorin och får därför inte de jobb som annonseras ut. Den här utbildningen tillser att de får tillräcklig teoretisk utbildning för att kunna få tekniska tjänster. Jag själv hade aldrig kunnat gå ifrån min tjänst som reparatör och att nu 20 år senare vara fabrikschef utan ha fått min YTH utbildning”, Jan Andrén, Cidan Machinery.

”Jag ser ett stort behov av teknisk kompetens framöver. Jag tänker främst på produktionsnära tekniker som tar steget från att vara operatör till att forma produktionsmiljöerna för att möta krav på kvalitet, produktivitet och lönsamhet. Här tror jag att den här typen av utbildningar har ett tomrum att fylla. Är det dessutom möjligt att kombinera studier och arbete på ett bra sätt så skulle vi som företag kunna hitta modeller för att "kompetensutveckla" delar av vår personal”, Peter Johansson, Partex Marking Systems.

Relaterad information

Kontakt

Dacapo

Enhetschef/utbildningsledare 
Dacapo Mariestad

Hanne Gustafsson 0501-75 57 63

Fakta

Utbildningen bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med mål 12 ”Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster”.

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling.

Agenda 2030 målbild 12, hållbar konsumtion och produktion.Ansök

Nästa utbildningsstart augusti 2024.