Sök
Lyssna
/

Pågående och genomförda projektarbeten

Under utbildningen får du möjlighet att arbeta med ett projekt. För att du ska få en bild av vad det kan innebära har vi listat några exempel på projekt som har gjorts inom ramen för utbildningen.

Electrivillage

Bakgrund

Mariestad har världens första solcellsdrivna vätgasstation samt håller på att inleda uppbyggnaden av en förskola som drivs med samma teknik och därför blir oberoende av elnätet. Dessa projekt är delar av ElectriVillage och genererar mycket intresse både i Sverige och internationellt. Kommunen vill därför skapa nya möjligheter att visa upp och informera om hur denna nya teknik fungerar.

Projektbeskrivning

Eftersom det under ElectriVillage finns flera delar att arbeta med är två projektgrupper nu involverade i arbete med att genom 3D-modellering skapa pedagogiskt kommunikationsmaterial som visar hur både vätgasstationen och den nya förskolan fungerar.

360-film Vadsbo museum

Bakgrund

Vadsbo museum har intresse av att öka möjligheterna för att ta del av deras utställningar för de som inte är på plats, utanför ordinarie öppettider eller på andra språk än svenska.

Projektbeskrivning

Med utgångspunkt i museets behov arbetar en projektgrupp under våren med att filma museets utställningar i 360-grader. Detta kan sedan tillgängliggöras så att personer kan uppleva museet på distans och i VR. Genom att materialet översätts på flera språk utökas tillgängligheten ytterligare för många som inte har svenska som förstaspråk!

Informationsskylt - Det gamla bryggeriet

Bakgrund

I humleparken låg förr Mariestads gamla bryggeri och även om kopplingen nu bara finns kvar i namnet så var det här den välkända Mariestadsölen först bryggdes. Efter att byggnaden rivits finns nu inte mycket kvar som berättar om denna historia och ett medborgarförslag har antagits om att sätta upp en informationsskylt som ska berätta om bryggeriet.

Projektbeskrivning

Vår utbildning fick uppdraget att designa materialet av kommunen och projektgruppen arbetar med att skapa innehållet samt en digital 3D-modell kopplad till skylten.

Snabbfakta