Sök

Kurser inom ekosystembaserad planering

Vi erbjuder kurser för att du ska kunna bredda och fördjupa dina yrkeskunskaper. Utbildningarna är CSN-berättigade.

"Fortsätt att hålla denna höga nivå, så kommer Dacapo Mariestad fortsätta att vara bäst gällande vidareutbildning för yrkesverksamma inom dessa ämnen! Ni har gett mig otroliga verktyg och kunskaper att stå på min yrkesroll och jag är bara ännu mer sugen på att studera mer!" Mathias Henriksson, Trädgårdsmästare Riksbyggen Umeå

"Jag har lärt mig att använda i-Tree och Alnarpsmodellen. Verkligen värdefullt för mig att få lära sig använda dessa för att kunna kvantifiera trädens värden. Att i olika projekt och i kommunernas planeringsarbete kunna presentera dessa beräkningar tillför en ny dimension". Björn Isvi, park- och hamningenjör

"Jag kan ärligt säga att jag har gått många kurser på olika nivåer och Hållbara våtmarker är den kurs som har haft bäst och mest information tillgänglig. Videor, textmaterial och information från kursledning har varit av högsta klass". Björn Johansson, skogsplanerare Hålanda

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Enhetschef/Utbildningsledare
Nathalie Werjefelt
0501-75 57 76

Utbildningskoordinator
Therese Isaksson
0501-75 57 55

yh logotyp

FAKTA

Kurserna bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med hållbara städer och samhällen.

Agenda 2030 hållbara samhällen

ANSÖK

Ansökan är öppen för sen anmälan. Starter i mars 2024.