Sök

Att bevara och återskapa natur
- från idé till genomförande inom den kommunala utvecklingen

Arbetar du med miljö-, planerings- eller skötselfrågor? Då hoppas vi att du vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom bevarande och återskapande av natur tillsammans med oss.

Bild på naturbild över äng

Om utbildningen

__________________________________________________

Antal poäng: 30 yrkeshögskolepoäng (24 veckor, kvartsfart)
Studietakt: 25 %
Studieform: Distans
Ansökan: Öpnnar 14 juni, stänger 22 september
Utbildningsstart: 11 november 2024
__________________________________________________

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i byggandet av framtida hållbara städer. Arbetet med att uppfylla Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 pågår ständigt och ställer höga krav på offentliga aktörer. För att nå målen behövs aktuell och hög kompetens inom områden som ständigt utvecklas.

Kursen ger kunskaper om hur ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar bidrar i omställningen till hållbara samhällen, något som blir allt mer viktigt i takt med allt mer extremt väder och biologisk mångfald som minskar. Efter avslutad kurs ska du bland annat kunna utföra ekosystemtjänstanalyser och driva natur- och miljörelaterade frågor från idé till beslut. Kursen är utformad för att passa offentlig sektor, men kan även läsas av dig som arbetar inom privat sektor eller har tidigare utbildning inom området.

"Det bästa jag gjort på länge. Gå den! Bevara och återskapa natur är en både bred och djup utbildning" Pia Lanvin, trädgårdsarkitekt, Slottsträdgården Ulriksdal

"Det har varit en intressant och givande kurs som jag kommer ha stor nytta av." säger Marie Andersson CEO på Fiskarhedenvillan Bostad

Omfattning och studieform

Kursen omfattar 30 yh-poäng. Den är flexibel och ges på distans.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande).

  • Särskilda förkunskapskrav
  • Yrkeserfarenhet inom fysisk planering, naturvårdsfrågor eller motsvarande.

  • Du kan söka kursen även om du inte har full behörighet. Kanske har du tidigare utbildning eller andra erfarenheter som kan ge dig behörighet, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Vi gör alltid en individuell bedömning. Tveka inte att söka!

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Observera att du behöver studera på minst 50 % för att få studiemedel. Våra kurser ges på kvartsfart men går att samläsas.

Koppling till branschen

Kursen är framtagen efter dialog med kommuner, forskare, företag och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Branschen ser att framförallt mindre kommuner behöver påbyggnadskurser för att tillgodose kompetensbehoven.

”Samhället står inför multipla utmaningar där både klimatkrisen, artkrisen och dess negativa effekter ska vändas samtidigt som välfärden ska tryggas. Integrering av naturbaserade lösningar i kommunala planer kommer vara ett viktigt steg i denna process, varav denna kurs visar hur detta kan genomföras,” säger Sofia Berg, senior miljökonsult på EnviroPlanning och forskare inom biovetenskap på Högskolan i Skövde.

Under utbildningen

Upplägg

Kursen varvas med inspelade föreläsningar och digitala seminarier samt ett studiebesök. Seminarier och studiebesök är frivilliga men är viktiga inslag. Varje vecka finns det tillgång till en livechat med kurshandledaren. Du examineras genom ett digitalt prov och en kortare inlämningsuppgift efter varje delkurs.

25 % - 24 veckor på kvartsfart.

Kursstart

Kursstart 11 november 2024

Kurser

Att sätta naturvårdsfrågor högt upp på agendan

5 yhp

Bevara och återskapa natur inom nya och gamla detaljplaner

5 yhp

Ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar inom samhällbyggnadsprocessen

5 yhp

Planering, projektering och anläggning av naturbaserade lösningar

15 yhp

Summa: 30 yh-poäng

Några av våra föreläsare:

Sofia Berg, Högskolan i Skövde/ Enviroplanning
Magnus Tuvendal, Calluna AB
Hanna Ahlström Isacson, Urbio AB
Helen Johansson, Scandinavian green roof institute
Tanja Hasselmark Mason, Scandinavian green roof institute
Gustav Nässlander, Trädkontoret
Linnea Hedin, Arkitekt
Jonna Nilsdotter och Mats Wirén, Malmö stad
Karen Arista, Adda Affärsconcept AB
Jennie Niesel, Länsstyrelsen

Efter utbildningen

Du erhåller utbildningsbevis med betyg för respektive kurs.

Kunskaper efter avslutad utbildning
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om / i:

- vad ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar är
- hur ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar bidrar i omställningen till hållbara samhällen och
relatera dess betydelse till Agenda 2030, nationella miljömål och nationella etappmål
- kommunala styren och beslutsprocesser
- hur mark kan upplåtas till ett specifikt syfte inom kommunala planer och program

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter om / i:

- att utföra enklare ekosystemtjänstanalyser
- att driva en natur- och miljörelaterad fråga från idé till beslut inom kommuner
- att bidra med underlag över hur ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar kan integreras i 1)
planerade planer och program och 2) sedan tidigare beslutade detaljplaner
- att beskriva konkreta exempel på hur olika naturbaserade lösningar ser ut i praktiken samt vilken
funktion/funktioner dessa har

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att självständigt/med ansvar
att/förmåga att:

- identifiera och bedöma möjligheter till finansiering av naturvårdsrelaterade projekt från externa
finansiärer
- redogöra för hur processen av integrering av naturbaserade lösningarna, från beställning,
projektering till färdig anläggning där kostnadskalkyler och effekt koppas till respektive skede
- bedöma förekomst av ekosystemtjänster i urbana miljöer samt beskriva hur dessa kan förstärkas vid
planering, byggande och förvaltning av urbana miljöer
- ha förmåga för att redogöra för sambandet mellan biologisk mångfald, grönområden, människors
välbefinnande och samhällsekonomiska kalkyler
- i samband med offentlig upphandling bidra till att säkra efterfrågan av hållbara alternativ och/eller
ekologisk kompetens

Relaterad information

ansökan

Utbildningen startar 11 november 2024

Fakta

Kursen bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att belysa ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning.

Agenda 2030 mål 15.9

kontakt

Dacapo

Enhetschef/Utbildningsledare
Nathalie Werjefelt 
0501-75 57 76

Utbildningskoordinator
Therese Isaksson
0501-75 57 55

yh logotyp