Sök
Gestaltande bild för att förklara konceptet med digitala verktyg. En mobiltelefon scannar två konstverk som egentligen står i Holland men som kan visas på plats i Mariestad.

Digitala verktyg för kulturaktörer

Arbetar du med att tillgängliggöra och sprida kultur eller kulturarv? Genom medier och digitala tekniker kan vi tillgängliggöra kultur, förstärka upplevelser och skapa mervärden. Utifrån vår yrkeshögskoleutbildning Projektledare crossmedia-produktioner erbjuder vi nu kurser för att öka kunskapen inom det digitala kunskapsområdet.

Kursinformation

Kursernas syfte är att öka kunskapen om digitala verktyg för att sprida och tillgängliggöra kultur och kulturarv. Genom digitala föreläsningar varvat med praktiska workshops visar vi relevanta metoder för ändamålet. Gruppen är begränsad till 12 personer för att möjliggöra individuell handledning under kursens gång.

I kurserna får du redskap för att göra livesändningar samt producera och publicera 360-foto och 3D-material. Du får även kunskap om att publicera material i AR. Kurserna riktar sig till dig som har grundläggande datorvana.

Senaste nytt

Kalender