Sök
Nyhetsbild

Förvaltning och utveckling av äldre park- och trädgårdsmiljöer

Arbetar du med kulturhistoriskt värdefulla parker eller trädgårdar? Kursen kommer att ta upp hur man inventerar och värderar befintligt, äldre växtmaterial som är betydelsefulla för platsens historia. Vi diskuterar också lämpliga skötselmetoder och vilka verktyg och redskap som kan användas.

Kursinformation

Kursens syfte är att öka kunskapen om äldre parker och trädgårdars kulturhistoriska värden samt visa på metoder för inventering och värdering av äldre växtmaterial som är betydelsefulla för platsens historia. Kursen skall ge redskap för att fatta väl underbyggda beslut vad gäller förvaltning, förändring och skötsel av gröna kulturmiljöer.

Senaste nytt

Kalender