Sök

Öppen föreläsning om trädens betydelse i Mariestad

Mariestad befinner sig i ett expansivt skede då AB Volvo planerar att bygga sin batterifabrik. Invånarantalet förväntas öka betydande fram till år 2040. 3-30-300 handlar om att vi ska se 3 träd från vårt hem och vår arbetsplats, vi ska ha 30% krontäckningsgrad i staden och vi ska ha 300 meter eller mindre till närmsta grönområde av kvalitet. Träd bidrar till god luftkvalitet, svalka och hälsa, de utgör habitat och gröna korridorer för insekter och fåglar och de är också betydelsefulla ur en samhällsekonomisk aspekt då de bland annat kan ta hand om stora mängder regnvatten vid skyfall. Fullmäktige har beslutat att principen om 3-30-300 ska tillämpas i samband med Mariestads förändringar av infrastruktur och vid dess byggnationer. Kvällen inleds av Adam Johansson, Planchef på Mariestads kommun.

Vad innebär det här mer på djupet?
Kom och lyssna till ett föredrag av Cecil C. Konijnendijk, Professor och direktör vid Nature Based Solutions Institute, vars forskning ligger till grund för 3-30-300-principen. Han reder ut begreppen och ger oss inblick i goda exempel på framgångsrika insatser. Hans fokus ligger på vikten av träd och grönområden i vårt dagliga liv och är rådgivare till kommuner, regeringar och organisationer över hela världen i deras urbana miljöansträngningar.

Datum och tid: 19 september klockan 17.30-18.30

Plats: Mariestads teater, Österlånggatan 8, 54237 Mariestad

Anmälan: https://response.questback.com/ntverkwestum/k5rtetjnl2

Föreläsningen är kostnadsfri. Först till kvarn gäller! Föreläsningen hålls på svenska.

Föreläsningen är framtagen i samarbete med:

Mariestads kommun
Dacapo Mariestad
Chalmers logga

Senaste nytt

Kalender