Sök
målarburkar och måleri

Sök till våra kulturmålarkurser!

Bättra på dina kunskaper inom bland annat, linoljefärg, papp- och vävspänning, silikat- och kalkfärg etc.

Fristående kurser inom kulturmålarutbildningen

Vi har lediga platser inom vår kulturmålarutbildning. Nedan följer en presentation om de kurser du kan söka.

Linoljefärg exteriört måleri inkl slamfärg

Kursens omfattning: 25 yh-poäng
Kursperiod: V 32-36

Du kommer lära dig förbehandlingsmetoder som skrapning och tvättning av fasader samt känna till
grundningsmetoder för linoljemåleri utomhus för att kunna tillämpa arbetsmomenten fram till
färdigmålad yta. Vid utomhusmåleriet tillkommer även mål med att förstå arbetsgången i traditionell
slamfärgstillverkning och målning på objekt därmed.

Färglära

Kursens omfattning: 10 yh-poäng
Kursperiod: V 37+(51 inläsningsvecka)

Vill du få kunskaper i färglära? Du kommer få lära dig att värdera befintliga färgsättningar utifrån kontrastverkan och ljusets betydelse för upplevelsen av färgsatta miljöer. Du kommer dessutom få färdigheter i att tillverka förutbestämda kulörer genom färgbrytning/färgblandningar i enlighet med färglärans systematik.

Kalkfärg och silikatfärg

Kursens omfattning: 20 yh-poäng
Kursperiod: V 38-41

Vill du lära dig mer om hur man bevarar putsade ytor med kalk- och silikatfärg? Kalkfärg har genom tiderna varit den normgivande ytbehandlingen för putsade ytor, framför allt för fasader, för att dessa byggnaders kulturhistoriska egenart skall bevaras behövs kunskap. Du kommer lära dig hantverksprocesserna i kalkfärg och kalkens kemi samt förstå silikatfärger och dess användning.

Färgundersökning och dokumentation

Kursens omfattning: 10 yh-poäng
Kursperiod: V 42-43

Vill du lära dig att undersöka och dokumentera färgytor? Du kommer lära dig metoder som följer praxis för yrkesverksamma inom kulturvården och få kunskaper om principerna för framtagande av färgtrappor som dokumentation för restaurering av färgytor.

Linoljefärg interiört måleri inkl. laserade ytor

Kursens omfattning: 30 yh-poäng
Kursperiod: V 44-49

Vill du lära dig om linoljefärgsmåleri inomhus? Du lär dig att blanda och bryta färg samt utföra korrekta behandlingar från grundning till färdig yta. I en mindre kursdel ingår även laserande ytskiskt och principerna för restaurering av dessa. Du kommer efter kursen även förstå principerna för grundering av material som trä och papp i traditionella huskonstruktioner.

Arkitektur- och bebyggelsehistoria

Kursens omfattning: 20 yh-poäng
Kursperiod: V 50+(52+1 inläsningsveckor)+2

Vill du lära dig mer om måleriets betydelse i vårt kulturarv? Du kommer få insikt i svensk bebyggelsehistoria och identifiera byggandets särdrag vid olika tider och på olika platser. Under kursen kommer du genomföra en mindre byggnadsundersökning.

Emulsionsfärger

Kursens omfattning: 10 yh-poäng
Kursperiod: V 3-4

Vill du vässa dina kunskaper i tillverkning och användning av tempera- och emulsionsfärger? Efter kursen kommer du kunna bryta temperabaserad färg på ägg, kasein eller en emulsionsfärg baserad på lim. Du kommer att kunna värdera egenskaper såsom fet respektive mager tempera och lämpligheten i användning på olika typer av underlag.

Papp- och vävspänning

Kursens omfattning: 15 yh-poäng
Kursperiod: 5-7

Vill du lära dig om hur man spänner tak och väggar med papp och väv? Du kommer få kunskap om olika pappers kvaliteteter, lim för olika ändamål samt traditionella grunderingar för papp och väv. Efter kursen kommer du kunna utföra papp- och vävspänning samt kunna bedöma skador samt föreslå åtgärder för befintliga och äldre ytskikt avseende papp och väv.

Limfärg, med tapet och schablon

Kursens omfattning: 30 yh-poäng
Kursperiod: V 8-13

Vill du lära dig hur man målar och schablonerar i limfärg? Du kommer lära dig att tillverka och bryta limfärg samt restaurera skador på limfärgsytor. Du kommer även få grundläggande färdighet i tekniker kring schablonering och traditionella tapeter samt få kompetens i att kunna tillverka schabloner efter förlagor.

Oljeförgyllning och korrosion

Kursens omfattning: 15 yh-poäng
Kursperiod: V 17-19

Vill du lära dig hantverket inom oljeförgyllning? Du kommer kunna utföra oljeförgyllningar, utföra korrosionsförhindrande åtgärder samt kunna planera materialval och arbetsmetoder för slagmetall eller guld för det objekt du arbetar med.

Senaste nytt

Kalender