Sök
Grönsaker och rotfrukter i jutesäck.

Ny utbildning Förädlingsodlare

Den 22 januari startar vår nya utbildningen inom förädlingsodling. I takt med ökad efterfrågan på lokala och hållbara produkter ökar behovet av yrkesfärdigheter inom hållbar odling och förädling.

Mariestads kommun och Göteborgs universitet samarbetar/samverkar inom ramen för Dacapo Mariestad och Hantverkslaboratoriet kring att ta fram yrkeshögskoleutbildningar inom hantverksområdet. Utbildningen Förändringsodlare är en av flera utbildningar som kommit ut ur det samarbetet.

Med de senaste årens globala kriser går det att se att vi blir allt mer beroende av inhemska produktion. Det blir allt viktigare att hushålla med våra resurser och att se samtliga mervärden i odlade produkter samt att genom kunskap om hela produktionskedjan minska matsvinnet och ge varor en positiv spårbarhet. Utbildningen Förändringsodlare ger dig kunskaper kring hela processen – från odling till färdig produkt och försäljning.

Under utbildningen får studenterna lära sig att bland annat odla köks- och trädgårdsväxter anpassade till förädling, om deras säsonger, växtmiljöer och förökningsmetoder. Studenterna kommer att få kunskaper inom förädling, vilket skapar möjligheter att starta en egen produktutveckling utifrån till exempel en råvara, en idé eller en produkt som efterfrågas på marknaden eller utifrån svinnminimering.

Senaste nytt

Kalender