Sök

Att bevara och återskapa natur
- Från idé till genomförande inom den kommunala utvecklingen

Arbetar du med miljö- eller planeringsfrågor? Då hoppas vi att du vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom bevarande och återskapande av natur tillsammans med oss.

Om utbildningen

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i byggandet av framtida hållbara städer. Arbetet med att uppfylla Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 pågår ständigt och ställer höga krav på offentliga aktörer. För att nå målen behövs aktuell och hög kompetens inom områden som ständigt utvecklas.

Utbildningen ger kunskaper inom hur ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar bidrar i omställningen till hållbara samhällen. Efter avslutad utbildning ska du bland annat kunna utföra ekosystemtjänstanalyser och driva natur- och miljörelaterade frågor från idé till beslut.

Omfattning och studieform

Utbildningen omfattar 30 yh-poäng. Utbildningen ges på distans med några fysiska träffar med studiebesök. Du har möjlighet att välja 25 eller 50 procent studietakt. Utbildningen ges i första hand på 25 procent, ange därför i din ansökan om du vill läsa på 50 procent.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)

  • Särskilda förkunskapskrav
  • Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med miljö- eller planeringsfrågor.

  • Du kan söka utbildningen även om du inte har full behörighet. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Vi gör alltid en individuell bedömning. Tveka inte att söka!

CSN

Utbildningen är kostnadfri och CSN-berättigad.

Koppling till branschen

Utbildningen är framtagen efter dialog med kommuner, forskare, företag och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Branschen ser att framförallt mindre kommuner behöver påbyggnadskurser för att tillgodose kompetensbehoven.

Anmälan

Anmälan öppnar den 23 augusti. Vill du få information när anmälan till utbildningen öppnar kan du skicka en intresseanmälan redan nu.

Under utbildningen

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan öppnar i slutet av sommaren.
Kursstart blir i slutet av höstterminen 2021.

Kurser

Att sätta naturvårdsfrågor högt upp på den kommunala agendan, 5 poäng

Bevara och återskapa natur inom nya och gamla detaljplaner, 5 poäng

Ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar inom samhällsutvecklingen, 5 poäng

Finansiering av naturbaserade lösningar - var finns pengarna? 5 poäng

Planering, projektering och anläggning av naturbaserade lösningar, 10 poäng

Summa: 30 yh-poäng

Efter utbildningen

Kunskaper efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om / i:
- vad ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar är
- hur ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar bidrar i omställningen till hållbara samhällen och
relatera dess betydelse till Agenda 2030, nationella miljömål och nationella etappmål
- kommunala styren och beslutsprocesser
- hur mark kan upplåtas till ett specifikt syfte inom kommunala planer och program

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter om / i:
- att utföra enklare ekosystemtjänstanalyser
- att driva en natur- och miljörelaterad fråga från idé till beslut inom kommuner
- att bidra med underlag över hur ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar kan integreras i 1)
planerade planer och program och 2) sedan tidigare beslutade detaljplaner
- att beskriva konkreta exempel på hur olika naturbaserade lösningar ser ut i praktiken samt vilken
funktion/funktioner dessa har

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att självständigt/med ansvar
att/förmåga att:
- identifiera och bedöma möjligheter till finansiering av naturvårdsrelaterade projekt från externa
finansiärer
- redogöra för hur processen av integrering av naturbaserade lösningarna, från beställning,
projektering till färdig anläggning där kostnadskalkyler och effekt koppas till respektive skede
- bedöma förekomst av ekosystemtjänster i urbana miljöer samt beskriva hur dessa kan förstärkas vid
planering, byggande och förvaltning av urbana miljöer
- ha förmåga för att redogöra för sambandet mellan biologisk mångfald, grönområden, människors
välbefinnande och samhällsekonomiska kalkyler
- i samband med offentlig upphandling bidra till att säkra efterfrågan av hållbara alternativ och/eller
ekologisk kompetens

Snabbfakta

Kontakt

Dacapo

Studie- och karriärvägledare 
Förnamn Efternamn

Fakta

fakta ett: faktatext ett

fakta två: faktatext två

fakta tre: faktatext tre

Ansök

Lecto corio quatis dit fugiatum de volorioresti coria voluptatis dolorat quam endipsam, core quam ea cus es nonsequod qui di aperita