Sök

Universitet/Högskola

Högskole- och universitetsutbildningarna ges i samarbete med Göteborgs universitet och Karlstads universitet. Lärarutbildningarna är lärcenterbaserade och ges på plats i Mariestad via videokonferens. Hantverksutbildningarna ges på plats på Trädgårdens skola i Mariestad.

Hantverksutbildningar genom Göteborgs Universitet

Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet är ansvarig för utbildningarna Bygghantverk och Trädgårdens och Landskapsvårdens Hantverk som ges på Trädgårdens skola. I samarbete med den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, kan man idag studera dessa treåriga utbildningsprogram som leder till kandidatexamen.

Lärcenterbaserade Lärarprogram

Dessa utbildningar är en form av distansutbildningar med egna studiegrupper som träffas några gånger per vecka för att ta del av föreläsningar/redovisningar via videokonferens samt för grupparbeten etc. Studenterna har också tillgång till datorer, trådlöst nätverk samt kopieringsmöjligheter. Vi erbjuder dessutom tentamensmöjligheter.

Lärarutbildningarna är lärcenterbaserade och ges på plats i Mariestad via videokonferens. Hantverksutbildningarna ges på plats på Trädgårdens skola i Mariestad.

UTBILDNINGAR I SAMARBETE MED

Karlstads universitet

Logotyp Karlstads Universitet

Göteborgs universitet

Logotyp Göteborgs Universitet

FAKTA

Vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med samverkan kring utbildningar.

Agenda 2030 god utbildning för alla