Sök

Att tillvarata trädens nytta i staden
- Från planering till anläggning och skötsel

Arbetar du med miljö- eller planeringsfrågor? Då hoppas vi att du vill bredda och fördjupa dina kunskaper om hur du kan och bör hantera skyddsvärda träd i ditt arbete.

Om utbildningen

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i byggandet av framtida hållbara städer. Arbetet med att uppfylla Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 pågår ständigt och ställer höga krav på offentliga aktörer. För att nå målen behövs aktuell och hög kompetens inom områden som ständigt utvecklas. Hanteringen av skyddsvärda träd är en viktig del i arbetet med framtidens hållbara städer.

Utbildningen ger kunskaper inom trädets ekologi, monetära värderingsmetoder och miljölagar. Efter avslutad utbildning kommer du att ha färdigheter i att värdera träd med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att kunna beräkna ett områdes förmåga att lagra koldioxid genom dess träd.

Omfattning och studieform

Utbildningen omfattar 30 yh-poäng. Utbildningen ges på distans med några fysiska träffar med studiebesök. Du har möjlighet att välja 25 eller 50 procent studietakt. Utbildningen ges i första hand på 25 procent, ange därför i din ansökan om du vill läsa på 50 procent.

Behörighetskrav

  • Särskilda förkunskapskrav
  • Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med miljö- eller planeringsfrågor.

  • Du kan söka utbildningen även om du inte har full behörighet. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Vi gör alltid en individuell bedömning. Tveka inte att söka!

CSN

Utbildningen är kostnadfri och CSN-berättigad.

Koppling till branschen

Utbildningen är framtagen efter dialog med kommuner, forskare, företag och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Branschen ser att framförallt mindre kommuner behöver påbyggnadskurser för att tillgodose kompetensbehoven.

Anmälan

Anmälan öppnar den 23 augusti. Vill du få information när anmälan till utbildningen öppnar kan du skicka en intresseanmälan redan nu.

Under utbildningen

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan öppnar i slutet av sommaren.
Kursstart blir i slutet av höstterminen 2021.

Kurser

Bedömning och värdering av trädens ekosystemtjänster, 5 poäng
Skydda träd vid fysiska arbeten, 10 poäng
Skötsel av träd i urbana miljöer, 5 poäng
Trädens ekosystemtjänster och dess juridiska skydd, 10 poäng

Summa: 30 yh-poäng

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:
- trädets ekologi, med fokus på ädellövträd
- monetära värderingsmetoder av träd
- miljölagar som berör skyddsvärda träd och träd i formellt skyddade biotoper
- trädens roll i klimatomställningen
- Skötselmetoder av träd i urbana miljöer och alléer
- bevattningsmetoder och bevattningssystem av träd och vegetation i urbana miljöer
- nyttan av trädets ekosystemtjänster inom samhällsutveckling i urbana miljöer

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter om/i:
- att använda digitala verktyg för värdering av träd
- att utföra enklare beräkningar av ett områdes förmåga att lagra koldioxid genom dess träd

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att med ansvar ha förmåga att:
- bistå med underlag och bedömningar inför samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken
- bedöma om, när och varför träd kan vara i behov av praktisk skötsel
- ge rekommendationer över hur grävarbeten och anläggning nära träd kan utföras med minsta risk att
skada trädet
- bedöma lämplighet av att flytta träd, i relation till miljönytta, social nytta och ekonomiska faktorer

Snabbfakta

Kontakt

Dacapo

Studie- och karriärvägledare 
Förnamn Efternamn

Fakta

fakta ett: faktatext ett

fakta två: faktatext två

fakta tre: faktatext tre

Ansök

Lecto corio quatis dit fugiatum de volorioresti coria voluptatis dolorat quam endipsam, core quam ea cus es nonsequod qui di aperita