Sök

Kurser inom ekosystembaserad planering

Vi erbjuder kurser för att du ska kunna bredda och fördjupa dina yrkeskunskaper. Utbildningarna är CSN-berättigade.

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Enhetschef/Utbildningsledare
Nathalie Werjefelt
0501-75 57 76

Utbildningskoordinator
Therese Isaksson
0501-75 57 55

yh logotyp

FAKTA

Kurserna bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med hållbara städer och samhällen.

Agenda 2030 hållbara samhällen

ANSÖK

Läs mer på kursernas sidor.