Sök
Lyssna
/

Rurban Planning Talks

Rurban Planning Talks är en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av både landsbygder och städer och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.

Rurban Planning Talks 27 maj 2021: Lokalt självstyre och den gestaltade livsmiljön

Det lokala självstyret har historiskt haft olika uppdrag och befogenheter i städer, köpingar, municipalsamhällen och landskommuner. Från 1800-talet formas dock mer lika förutsättningarna för handel, hantverk, tillverkning, produktion och konsumtion. I och med 1960- och 70-talets kommunreform ersattes därför de äldre administrativa enheterna för tillverkning och konsumtion i städer och landsbygder med dagens 290 kommunblock. Kommunerna har därefter haft likartade uppdrag, varför uppdelningen mellan stad och land som olika urbana och rurala kulturella och ekonomiska logiker allt mer suddats ut. Kommunreformen kan ses som en betydelsefull milstolpe i utveckling av likvärdiga lokala självstyren. Dagens kommuner har ett tydligt samband med industrialiseringen av de svenska naturresurserna och framväxten av den svenska välfärdsstaten. Centralortsteorin präglas av industrialiseringens ekonomiska rationalitet och massproduktionens konsumtionsmönster.

Men, under de senaste decennierna har den svenska ekonomin och det svenska samhället blivit mer internationell, avreglerad och postindustriell. Koncentration av kapitalflöden, infrastruktur och marknadernas lokaliseringar har stort inflytande på statens och kommunernas möjligheter att distribuera resurser, garantera en likvärdig tillgång till service och infrastruktur och driva omställning till en hållbar utveckling. Landsbygder, tätorter, kommuner och regioner får beroende på sitt geografiska läge därmed olika förutsättningar att hantera samhällsförändringar.

Samtidigt följer de statliga ramarna för kommunernas verksamhet och självstyre fortfarande ett likhetsparadigm. Det leder i praktiken till växande skillnader för kommunernas förmåga att svara mot de uppdrag de har. Utifrån kommunernas olika administrativa möjligheter och marknadens intressen uppstår skilda förutsättningar för att genomföra den offentliga och privata planeringen och på så sätt även möjligheterna att planera och konkret förändra den gestaltade livsmiljön. Som en konsekvens ökar polariseringen mellan de platser och sammanhang som tjänar respektive begränsas av samhällets förändringar och en ojämn geografisk utveckling tilltar.

Vi vill på Rurban Planning Talks 2021 diskutera hur olika former av lokalt självstyre kan organiseras för att förbättra möjligheter till demokratisk medverkan i omvandlingen av den lokala gestaltade livsmiljön. Hur olika kan det lokala självstyrets kärna och uppgifter vara i relation till möjligheterna att förändra och anpassa den fysiska miljön? Frågor som då följer är hur stor eller liten en kommun behöver vara? Vad ska en kommun kunna åstadkomma i förhållande till utbildning, sjukvård, infrastruktur och planering av mark och vatten? Vad händer när kommunala uppdrag hanteras i nya mellankommunala samarbeten och vilka kommunala uppdrag kan organiseras i mindre eller större enheter av lokalt självstyre för att ge utrymme till förändringar av den gestaltade livsmiljön? Behöver samarbetande kommuner vara placerade intill varandra eller kan tematiska samarbeten utvecklas på nya sätt och vara organiserade utifrån olika planeringsnivåer?

För att öppna samtalet, ställa nya frågor och väcka nya perspektiv på hur lokalt självstyre ska organiseras och värderas har vi bjudit in forskare, konstnärer och praktiker som problematiserar och tänjer på gränserna.

Årets konvent går av stapeln den 27 maj.

Snabbfakta

Arrangörer

Dacapo Mariestad
Chalmers logga
Mariestads kommun
Svart/vit logotyp för stads- och kommunhistoriska institutet

Kontakt

Nils Björling

Institutionen för arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska
högskola

nils.bjorling@chalmers.se