Sök

Konferens 3-30-300 i praktiken
19-20 sept 2024 i Mariestad

I en tid av klimatförändringar har träden kanske aldrig varit så viktiga i våra städer som nu - sett till vår hälsa och den biologiska mångfalden. Träden kan också bespara oss enorma ekonomiska kostnader. 3-30-300 i praktiken är en nationell konferens där du får träffa experter inom det här evidensbaserade området. Sedan riktlinjen kom 2021 har den spridit sig i snabb takt till olika delar av världen - och nu får vi ta del av en mängd framgångsrika exempel. Konferensen leds av riktlinjens grundare och talarna ger dig påfyllnad av kunskap men också värdefulla och konkreta verktyg att ta med dig tillbaka till arbetet i din verksamhet.

UNECE (2021)

I takt med klimatförändringar och mer extremväder ökar sårbarheten och allt större krav ställs på hur vi utformar våra städer. 3-30-300 Regeln säger att varje person bör ha möjlighet att se tre träd från sin bostad, varje stadsdel bör ha en krontäckning på minst 30 % och alla ska kunna nå ett grönområde inom 300 meter från sin bostad. Denna regel blir allt vanligare vid implenteringen av nya översiktsplaner men hur åstadkommer vi detta i praktiken? Konferensen är för dig som vill veta mer om hur vi går från tanke till action med 3-30-300. Den riktar sig till dig som är beslutsfattare, för dig som arbetar med planering i stad och landsbygd såväl för dig som är utförare i praktiken.

Cecil Konijnendijk skaparen till 3-30-300 regeln, modererar konferensen.

  • Datum: 19-20 september 2024
  • Plats: Mariestads teater, Österlånggatan 8, 54237 Mariestad
  • Konferensavgift: 1900 kr exkl moms, se anmälningslänk nedan.
  • Följande ingår i konferensavgift: Fika och middag på kvällen första dagen, fika och lunch andra dagen och inte minst otroligt kunniga föredragshållare.
  • Boende: Allt boende (vastsverige.com) Boka boende i god tid! På grund av pågående etableringar i Mariestad är hotellen mycket efterfrågade. Boende ingår ej i konferensavgift.

19 sept kl.13.00 - 17.00, middag på kvällen.
20 sept kl.08:45 - 14:30

 

Följande talare kommer att medverka:

Cecil Konijnendijk, Professor och direktör vid Nature Based Solutions Institute
3-30-300-regeln den evidensbaserade riktlinjen som snabbt spridit över världen

Ulrika Åkerlund,
Landskapsarkitekt Boverket
3-30-300 ur ett nationellt perspektiv - förutsättningar, visioner och praktisk handling


Elin Einarsson,
Landskapsarkitekt och sektionschef på fastighets- och gatukontoret hos Malmö Stad
30 % krontäckning - är det möjligt och önskvärt – 3-30-300 ur ett Malmöperspektiv

Tørres Rasmussen,
Avdelningsledare på Mulitconsult med fokus på strategi inom landskapsarkitektur, utemiljöer samt stadsutveckling
Mål och strategiskt arbete för fler Osloträd

Johan Östberg
, Docent i landskapsarkitektur, NBSI (Nature Based Solutions Institute)
Vikten av att förstå hela kedjan – från politiska beslut och policy till förvaltning

Karl-Magnus Adielsson
, Miljöstrateg, projektledare och landskapsarkitekt Region Skåne
Region Skåne- 3-30-300 som ett verktyg för att ta sig an utmaningar med klimat, biodiversitet och hälsa

Anton Spets
, Stadsträdgårdsmästare för Borås stad
Borås stad om 3-30-300 som förvaltningsmetod för en rättvis, demokratisk och hållbar planering

Jessica Svännel
, Regionarkitekt Region Gotland
3-30-300 som verktyg genom samhälls- byggnadsprocessen - hur kan Region Gotland nå hela vägen fram?

Felicitas Heimann
, Sektionschef på Park och natur i Stavanger kommun
Strategiskt arbete med träd i Stavangers kommun - ett sätt att bidra till hälsa, naturens mångfald och en fungerande stad

Oskar Hägg
, Projektledare & Trädspecialist med fokus på urban miljö i Göteborg Stad
Den gröna staden – från vision till verklighet

Sofia Guldbrand,
Process- och projektledare på Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Martin Sohlberg, VD på AB GöteneBostäder
Kvarteret Hemmavé i Götene- en välkomnande och unik utemiljö med en mängd ekosystemtjänster

Anna-Maria Hellner
, Projektutvecklare ÖrebroBostäder och Gustav Nässlander, Trädgårdsingenjör och konsult på Trädkontoret AB - ÖrebroBostäder från skepsis till handling, trädplan och trädförvaltning i praktiken

Relaterad information

ARRANGÖRER & SAMARBETSPARTNERS

Mariestads kommun
Dacapo Mariestad
Chalmers logga

mODERATOR

Cecil Konijnendijk Foto: Yosr Hmam Spit

KONTAKT

info@dacapomariestad.se