Sök

Stipendier

Som student finns det flera stipendier du kan söka beroende på inom vilket område du studerar. Nedan följer ett par tips på vart du kan vända dig för att få mer information.  

Hos Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet hittar du sammanställd information som riktar sig till dig som studerar Bygghantverksprogrammet eller Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk i Mariestad.

Här hittar du information om stipendier som är inriktade för studenter vid Karlstads universitet.

Mariestad kommuns kulturstipendium delas ut som belöning till, eller som stöd och uppmuntran för verksamhet inom litteratur, musik, konst, koreografi, teater, fotokonst, film, konsthantverk, kulturminnesvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.

Sök stipendier i kommuner och län som du har anknytning till, antingen via födelseort, studier eller arbete.  

Stiftelsen delar ut medel till bland annat studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Mariestads kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande).

Stiftelsen delar ut medel för bland annat anläggning av allmänna platser och deras förskönande.