Sök

YH-flex

YH-flex är en möjlighet för studerande med stor yrkeserfarenhet att nå examen på ett mer flexibelt och snabbt sätt. Med YH-flex kan personer som redan är yrkesverksamma och som förvärvat kunskap genom sin anställning kombinera arbete och utbildning. De har då möjlighet att synliggöra och komplettera sin kompetens utan att gå en hel utbildning. Det innebär att utbildningen blir mer resurseffektiv, både för den som studerar och för arbetsgivaren.

En YH-flex-utbildning består av två delar

Den första delen innebär att den studerandes faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms som ett underlag för att tillgodoräkna sig stor del av utbildningen. Den andra delen är kompletterande utbildning som anpassas individuellt för att den studerande ska få alla delar som krävs för att nå examen.

Vem kan söka YH-flex?

YH-flex-platserna kan sökas av personer som redan är yrkesverksamma inom branschen och som bedöms ha möjlighet att tillgodoräkna sig stora delar av utbildningen genom förvärvad yrkeserfarenhet.

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig!

Relaterad information

Kontakt

Dacapo

Enhetschef/Utbildningsledare
Hanne Gustafsson
hanne.gustafsson@mariestad.se
0501-75 57 63

Utbildningar med YH-flex-platser