Sök

Förvaltning och renovering av kulturhistoriskt värdefulla fönster

 Arbetar du med eller förvaltar du en kulturhistoriskt värdefull byggnad? Behöver du mer kunskap om byggnadens fönster och när det är dags för underhåll? Vill du bli säkrare på att veta vad du kan göra när fönstren behöver lagas och målas? Då är den här kursen något för dig!

Kursinformation

I kursen får du bland annat lära dig att bedöma när det är dags för underhållsåtgärder och ekonomin kring detta. Vi går igenom materialkunskap och lättare byggfysik. Vi tar upp underhållsmetoder och vilka verktyg och redskap som kan användas. I kursen ingår även eget arbete med demontering av glas, kittning och målning.

Kursens syfte är att öka kunskapen om fönsterunderhåll i kulturhistoriska fastigheter. Kursen ger dig redskap för att kunna fatta väl underbyggda beslut vad gäller förvaltning och underhåll av fönster i kulturmiljöer.

Vem kan gå kursen?

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam och arbetar med kulturhistoriska fastigheter. Kursen är på två dagar och dag 1 riktar sig till både förvaltare och praktiska utövare. Dag 2 innehåller mer praktiskt arbete och riktar sig främst till dig som ska arbeta praktiskt med fönsterunderhåll.

Kursmoment

Dag 1

Vad är en antikvarisk miljö? Vad innebär det att arbeta i en sådan?Förhållningssätt - Lagstiftning
Konstruktioner och funktionsproblem (lätt byggfysik).
Materialkunskap
Underhåll – Ekonomi

Dag 2

Genomgång verktyg, hjälpmedel, arbetsmetoder
Eget arbete färgborttagning-glasdemontering
Genomgång glasarbete + eget arbete
Genomgång målning + eget arbete
Bedömning av material – underhåll (färg, kitt, trä, glas, järn, bly)

Datum

Kursen är för tillfället inställd

Intresseanmäl dig gärna via den röda knappen nedan. Vi återkommer med kursdatum när vi har tillräckligt många anmälda.

Prisalternativ

  • Hela kursen- 3900 kronor plus moms
  • Endast dag 1- 2400 kronor plus moms
  • Endast dag 2- 1900 kronor plus moms

I kursavgiften ingår arbetsmaterial, kursdokumentation och kursintyg, lunch samt fika.

Kursbevis

Alla deltagare får ett kursintyg.

Kursansvarig

Kursen ges på Dacapo Mariestad. Handledare är Mats Lindström, huvudlärare på fönsterhantverksutbildningen.

Mats Lindström

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Utbildningsledare
Nathalie Werjefelt
0501-75 57 76

FAKTA

Dacapo Mariestad är en kommunal organisation med uppdrag att samordna och utveckla högre utbildning i Mariestad. Dacapo verkar också för att utveckla en inspirerande forsknings- och utbildningsmiljö i Mariestad som främjar relationer mellan studenter, forskning och Näringsliv.

Dacapo Mariestad fungerar som en länk mellan akademi, kommun och lokalsamhälle. Genom att vitt skilda verksamheter kultiveras under ett och samma tak uppstår intressanta korsbefruktningar som skapar växtkraft.