Sök

Avfall och överskott som resurs genom industriell symbios

Industriell symbios skapas genom att avfall och överskott från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet, med ökad resurseffektivitet som resultat. Konceptet är ett kraftfullt verktyg för att hantera stigande priser på energi och råvaror, samtidigt som belastningen på miljön minskar. Vill du lära dig mer om möjligheter med symbiossamverkan? Då är den här kursen något för dig!

Illustrerad översikt av hur symbios fungerar. Pilar från avfall till resurs och pilar från resurs till avfall bildar ett kretslopp som skapar symbios

Kursinformation

Vad du får lära dig

I kursen får du lära dig om industriell symbios och dess plats i den cirkulära ekonomin, om hur området utvecklats samt viktiga begrepp och koncept. Du får ta del av en mängd goda exempel på företag som arbetar i symbios, med både högre lönsamhet och affärsnytta som resultat. Du får också en introduktion till viktiga steg att ta för att komma igång med industriell symbios och vilka utmaningar som finns. Kursen innehåller ett workshopmoment där du får ta på dig ”symbiosglasögonen” och öva dig på att kartlägga potential för symbiossamverkan i ett geografiskt område eller inom en verksamhet.

Kursens syfte

Kursens syfte är att öka kunskapen om möjligheter med industriell symbios och ge verktyg för att börja se avfall och överskott som affärsmöjligheter och intäkter istället för problem och kostnader.

Vem kan gå kursen?

Kursen riktar sig till dig som är nyfiken på hur avfall och överskott från en verksamhet kan bli resurs i en annan, genom symbiossamverkan. Du kan till exempel vara näringslivsutvecklare eller hållbarhetsstrateg på en kommun, ha en strategisk position på ett företag som skulle kunna bli del av en symbios, arbeta med affärsutveckling eller som miljökonsult.

Kursmoment

 • Introduktion till industriell symbios och dess plats i den cirkulära ekonomin
 • Viktiga begrepp och koncept
 • Affärsnytta, miljönytta, samhällsnytta
 • Möjligheter med restflöden av vatten, energi och material
 • Goda exempel med inbjudna gästföreläsare
 • Kom igång med symbios: Någon som håller i processen, tillstånd, lagstiftning
 • Kommunens roll
 • Nycklar till en lyckad etablering
 • Möjliga affärsupplägg
 • Att ta på sig ”symbiosglasögonen”
 • Input-Output-modellen
 • Workshop: Kartläggning av potential för industriell symbios
 • Nästa steg
 • Studiebesök

Datum

Kursen löper över tre tillfällen varav dag ett sker helt digitalt via Zoom. Dag två är en fysisk träff med workshop. Dag tre genomförs studiebesök med buss från Mariestad.

 • Dag 1 (digital träff via Zoom) – tisdag 9 april 2024, kl. 13.00-16.00
 • Dag 2 (fysisk träff) – onsdag 17 april 2024, kl. 10.00-17.00 (lunchpaus kl. 13.00-14.00)
 • Dag 3 (studiebesök) – torsdag 18 april 2024, kl. 09.00-16.00

Pris

8900 kronor plus moms för tre dagar.

I kursavgiften ingår boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin, kursdokumentation och kursintyg samt lunch och fika dag två. Gemensam middag på kvällen dag två för de som vill (till självkostnadspris).

Kursansvarig

Kursen ges på Dacapo Mariestad. Handledare är Tobias Jansson, föreläsare och konsult inom cirkulär ekonomi och industriell symbios och författare till boken Symbios.

Kursledare Tobias Jansson

Kursledare Tobias Jansson. Foto AnnaCarin Isaksson

Workshop

Under workshopmomentet dag två får du ta på dig ”symbiosglasögonen” och öva dig i att inventera potential för industriell symbios i ett geografiskt område eller inom en specifik verksamhet. Du får kartlägga nyckelaktörer och inventera användbara restflöden i form av vatten, energi och material, samt föreslå möjliga kopplingar mellan verksamheter och rita en symbioskarta. Momentet avslutas med presentation av idéer inför gruppen och diskussion om ett möjligt nästa steg.

Kursbevis

Alla deltagare får ett kursintyg.

Bakgrund till kursens framtagande

Industriell symbios skapas genom att avfall från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet. Konceptet är inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ömsesidigt fördelaktiga sätt. När tidigare förbisedda restflöden av vatten, energi och material utnyttjas ökar resurseffektiviteten – vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Att samverka i symbiosform är en möjlighet som hjälper oss att skapa en mer cirkulär ekonomi. Industriell symbios är ett kraftfullt verktyg för att hantera utmaningar i samtiden – det gäller såväl stigande priser på råvaror och energi som att skapa en ekonomi som fungerar inom ramen för planetens gränser.

Som kurslitteratur används boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin (2022) av Tobias Jansson och Emma Dalväg. Boken är en lättillgänglig introduktion till industriell symbios som genom inspirerande exempel visar hur symbiossamverkan är ett skalbart koncept som existerar här och nu. Den ger bakgrundsfakta och begrepp, och bidrar med praktisk kunskap om vilka roller som kan ingå i en symbios, nycklar till en lyckad etablering och möjliga affärsupplägg. Bland de intervjuade finns företrädare för Kalundborg Symbiosis, Sotenäs Symbioscentrum, Händelö Eco-Industrial Park, Eon:s Ectogrid, samt ”länkföretag” som Ekobalans, Gårdsfisk och The Waste Transformers.

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Enhetschef
Hanne Gustafsson
0501- 75 57 63

FAKTA

Dacapo Mariestad är en kommunal organisation med uppdrag att samordna och utveckla högre utbildning i Mariestad. Dacapo verkar också för att utveckla en inspirerande forsknings- och utbildningsmiljö i Mariestad som främjar relationer mellan studenter, forskning och Näringsliv.

Dacapo Mariestad fungerar som en länk mellan akademi, kommun och lokalsamhälle. Genom att vitt skilda verksamheter kultiveras under ett och samma tak uppstår intressanta korsbefruktningar som skapar växtkraft.

Anmälan