Sök

Biosfärkontoret

En viktig samverkanspart för Dacapo är föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle kring plats- och kompetensutveckling. Mariestads kommun är en del av UNESCOs utnämnda biosfärområden.

Bli biosfärambassadör

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett av världens modellområden för hållbar utveckling. Dacapo Mariestad har i samarbete med biosfärområdet tagit fram denna digitala utbildning som utgör steg 1 av 2 för att bli biosfärambassadör. Steg 2 består av ett möte med Biosfärföreningen för ytterligare kontakt och lärande. I utbildningen får du lära om biosfärområdets roll och insatser lokalt och i världen.

Att vara biosfärambassadör handlar om att vara insatt i vad biosfärområdet är. Du går utbildningen och engagerar dig sedan i kunskapsspridning om hållbarhet på olika sätt och i olika sammanhang. Biosfärambassadörernas insatser är viktiga. Biosfärambassadörerna har olika bakgrund. En gemensam nämnare är att man vill vara med och utveckla modellområdet för hållbar utveckling. 

Den digitala biosfärambassadörsutbildningen är framtagen med ekonomiskt stöd av John Hedins Stiftelse Mariestad.

Vi använder en extern tjänst där du kan genomföra utbildningen. För att få tillgång till den behöver du skapa ett konto hos det företaget. De uppgifter som sparas är ditt namn, din e-postadress och din dators IP-adress. Din e-postadress använder vi sedan för att kontakta dig för del två i utbildningen. Har du några frågor kan du kontakta info@vanerkulle.se.