Sök

Göteborgs Universitet

De frågor Institutionen för kulturvård arbetar med spänner över flera olika kunskaps- och verksamhetsområden. Mötet mellan naturvetenskapliga, humanistiska, samhällsvetenskapliga, tekniska och hantverkliga perspektiv kännetecknar utbildning och forskning.

Samverkan

Mariestads kommun och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har ett samarbetsavtal och samverkar i en styrgrupp för att utveckla verksamheten. Visionen för kommunens satsning på universitetsverksamheten stannar dock inte vid hantverk och kulturvård. Genom att fortsätta arbeta med utvecklingsarbetet inom plattformen Dacapo arbetar kommunen också för att attrahera ytterligare andra utbildningar, studenter och verksamheter till Mariestad. Ett resultat av samarbetet med Göteborgs Universitet är att vi från och med HT-2016 erbjuder Speciallärarprogrammet. Se under utbildningar.

Relaterad information

Göteborgs universitet, logotyp


AGENDA 2030

Vi bidrar till målen i Agenda 2030 genom att aktivt samarbeta och dela kunskap.

Agenda 2030 mål 17.6

INFORMATION

Här hittar du mer information om Hantverkslaboratoriet, deras pågående aktiviteter och kontaktuppgifter.